Siirry sisältöön

Unga vargar föll byte vid stamvårdande jakt

Merparten av de vargar som föll byte vid den stamvårdande jakten vintern 2015 var individer yngre än två år. Åldersfördelningen bland de fällda djuren avviker inte från åldersfördelningen vid stamvårdande jakt under tidigare år.

Vid dispensbaserad stamvårdande vargjakt utanför renskötselområdet fälldes 17 vargar förra vintern. Av de fällda djuren var 35 procent under ett år, 29 procent ettåriga och 35 procent minst tvååriga. Tvååriga och äldre individer anses som vuxna, eftersom merparten av vargarna i Finland får sina första ungar vid två års ålder.

Bland bytet fanns med säkerhet en alfaindivid; en femårig hona som fälldes i Joensuu. I Österbotten fälldes två vuxna hanar, som också kan ha varit alfaindivider i sina flockar. En hanes eventuella ställning som familjeflockens alfahane, dvs. den individ som förökar sig, borde säkerställas genom genetisk faderskapsanalys.

Andelen vargar i olika åldrar visade ingen statistiskt signifikant avvikelse jämfört med åldersfördelningen vid stamvårdande jakt under tidigare år (1996–2007) eller jämfört med åldersfördelningen hos de vargar som fällts med skadebaserade dispenser utanför renskötselområdet.

Naturresursinstitutet (Luke) har låtit göra en åldersbestämning utifrån tandprover från de döda vargarna i Matsons laboratorium i Montana. Åren 1996–2015 har åldern fastställts för totalt 353 vargindivider. Av dessa har 323 vargar fällts med stamvårdande och andra dispenser.

I renskötselområdet skiljer sig åldersfördelningen från vargbytet i övriga delar av landet på lång sikt

Åldersfördelningen hos de vargar som fällts i renskötselområdet och utanför detsamma 1996–2015 skiljer sig märkbart från varandra. Bland bytet i renskötselområdet är antalet individer under ett år (33 %) färre än utanför renskötselområdet (42 %), men andelen ettåriga individer i den typiska vandringsåldern är däremot större (35 %) än i övriga delar av landet (23 %).

Stamvårdande vargjakt inleddes på nytt i Finland 2015. Före det jagades varg i stamvårdande syfte senast 2007. Den stamvårdande jakten är till en början ett tvåårigt försök som ger information om jaktens effekter på flockens livskraft och vargens beteende samt medborgarnas inställning.

Den stamvårdande vargjakten är en del av förvaltningsplanen för Finlands vargstam som uppdateras av jord- och skogsbruksministeriet. Med revirbaserad stamvårdande vargjakt försöker man säkerställa att vargstammen håller sig på en gynnsam skyddsnivå och främja samexistens mellan människa och varg enligt målsättningen i förvaltningsplanen.

Ytterligare information:
Forskningsprofessor Ilpo Kojola, ilpo.kojola@luke.fi, tfn 029 532 7411

Vargbytet (Välj jaktår 2014-2015)

Vargbytet vid jakt i stamvårdande syfte vintern 2015 (tabell)