Siirry sisältöön

Trafik- och jordbruksskadorna minskas med hjälp av inriktad jakt

Vitsvanshjorten orsakar den största delen av viltkollisionerna och jordbruksskadorna i sydvästra Finland. Med inriktad jakt kan man påverka mängden skador. I närheten av livligt trafikerade vägar och specialodlingar är det bra att starta jakten genast i början av september.

Under första halvan av innevarande år (1.1–30.6) har det inträffat 1 897 trafikolyckor orsakade av vitsvanshjort. Eftersom majoriteten av kollisionerna inträffar i oktober-november, minskar kollisionsrisken när fler hjortar fälls redan i september.

Finlands viltcentral har som stöd för inriktningen av jakten gjort kartor, som finns under nyheten, indelade enligt viltcentralsområdena:

På kartorna som visar hjortkollisionerna har de vägavsnitt märkts ut där vitsvanshjortkollisioner har inträffat under första halvan av år 2019.

På kartorna över särskilt utsatta åkrar har räknats de totala arealerna enligt 1x 1 km rutor för odlingsskift som är särskilt utsatta för hjortdjursskador. Växtarterna är bl.a. de flesta rotfrukter, bär och grönsaker, varav de viktigaste är morot och jordgubbe.

På kartorna över riskåkrar har räknats de totala arealerna enligt 1x1km rutor för odlingsskift som är utsatta för hjortdjursskador. Till växtarterna hör alla rotfrukter, bär och grönsaker samt höstsäd.

Platserna för hjortdjurskollisioner under de senaste åren kan man också se i karttjänsten på adressen http://apps.strafica.fi/hirvi/. I karttjänsten kan man välja att se kollisioner orsakade av älg eller vitsvanshjort/rådjur årligen eller per månad, samt till exempel på färgkartan de mest utsatta kollisionsområdena.

Målet under den kommande jaktperioden är att minska vitsvanshjortstammen på områden med förtätad stam för att minska det stora antalet hjortkollisioner. Antalet jaktlicenser för vitsvanshjort ökade med över 30 procent jämfört med föregående år.

Hjortkollisionerna

Nyland

Egentliga Finland

Satakunda

Södra Tavastland

Norra Tavastland

 

Särskilt utsatta åkrar

Nyland

Egentliga Finland

Satakunda

Södra Tavastland

Norra Tavastland

 

Riskåkrar

Nyland

Egentliga Finland

Satakunda

Södra Tavastland

Norra Tavastland

Extra information

Rinne, Antti

  • Älgförvaltningsområdesplanerare
  • 0294312344
  • antti.rinne@riista.fi
  • Toimipiste Turku.