Siirry sisältöön

Tämj inte björnen genom att mata den

Under försommaren kan björnar i sitt sökande efter föda röra sig i närheten av bosättning, eftersom det efter vintern finns ont om lämplig föda i naturen. Särskilt unga och oerfarna björnar kan uppträda djärvt och söka lättillgänglig föda till och med på gårdar. Också vuxna björnar med positiva erfarenheter från tidigare år kan återvända till bekanta ställen där de har hittat mat. Man ska inte förvara någonting sådant på gården som kan locka till sig björn. Man ska inte heller mata björnar för att locka dem exempelvis till viltkameror.

På områden med tätare björnbestånd är det vanligt att björnar rör sig i närheten av bosättning, men i takt med att björnstammen så småningom breder ut sig över hela landet har observationerna ökat i antal även på andra håll. I vanliga fall rör sig björnen tyst och obemärkt i skymningen, och undviker människor med hjälp av sina känsliga sinnesorgan. Björnen avslöjas ofta först i samband med att den uppträder exceptionellt oförsiktigt. Problemet med tama björnar kan undvikas genom att man ser till att det inte finns något ätbart som kan locka dem. Såväl vid sommarstugor som i områden med fast bosättning bör avfallet tas om hand, så att det inte finns dofter som kan locka till sig björn.

I Finland har man för att kunna iaktta och fotografera björnar, främst i närheten av östgränsen, anlagt utfodringsplatser som under kvällen och natten kan besökas av ett stort antal björnar. I takt med att viltkamerorna har ökat i antal även på andra håll i landet har intresset för att anlägga småskaliga platser med lockbete för björn också ökat. Björnen accepterar lätt det som bjuds och under de senaste åren har många björnar runt om i landet rört sig framför kamerorna. Det är alltid skäl att minnas att björnen också genom små åtlar vänjer sig vid människolukter, och denna verksamhet rekommenderas därför inte. Att lägga ut åtel kräver tillstånd och är reglerat även i fråga om lockbetet.

Möte mellan människa och björn sker oftast på de områden där björnstammen är som tätast, i östra och mellersta delarna av Finland. Björnar uppträder sällan aggressivt mot människor, men på vissa områden har man redan varit tvungen att jaga bort tiotals orädda björnar som gräver i sopkärl eller rör sig i närheten av bosättning. Polisen får hjälp med fördrivning av björn av organisationen för storviltsfrågor (SRVA), som upprätthålls av jaktvårdsföreningarna och består av utbildade och hundförande jägare, som är vana att hantera björn. I sommar har SRVA-aktörerna i provanvändning en anordning som skjuter kulor med tryckluft, med vilken problemindivider fördrivs och märks för att underlätta uppföljning. Det är sällsynt att en björn som har blivit tam måste avlivas.

Enligt Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets senaste uppskattning finns det i Finland över 1 300 björnar.

 

10 anvisningar för hur man agerar vid möte med björn https://riista.fi/sv/publikationer/handbocker

Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet (VFFI) http://www.rktl.fi/riista/suurpedot

Forststyrelsens webbsidor om stora rovdjur http://www.suurpedot.fi/www/se

 

Extra information

Vartiainen, Petri

  • Jaktchef, Södra Savolax
  • Utvecklandet av jaktvårdsföreningsverksamheten
  • 029 431 2211
  • petri.vartiainen@riista.fi