Siirry sisältöön

Svara på enkät om sjöfågeljakt

Med en nätenkät riktad till jägare samlar Forststyrelsen in information om sjöfågeljakten på de allmänna vattenområdena och övriga statliga vattenområden. Målsättnignen med denna enkät är att samla in information från de jägare som använder de allmänna och statens vattenområden, om deras åsikter och tankar om hur man kunde utveckla jaktmöjligheterna. Informationen kommer att användas vid planeringen av områdets använding inom Forststyrelsen. 

Svara på enkät

I dagens läge kan man relativt fritt jaga på de allmänna vattenområdena i enighet med jaktlagens 7 §. Möjligheten att jaga på de allmänna vattenområdena är viktigt för de jägare som nyttjar denna rätt.

Ifall nya naturskyddsområden kommer att inrättas på de allmänna vattenområdena, eller ifall nuvarande naturskyddsområden utvidgas till dessa vattenområden, kommer man att ta ställning även till jaktens framtid i dessa områden. Forststyrelsen utreder som bäst behovet av att utveckla nätverket för skyddsområden i samband med att Finska viken -året 2014 firas.

Idag finns det bristfälligt med information om till exempel var dessa jägare har sin hemkommun, hur många personer som jagar i dessa områden, eller hur ofta man beger sej ut på jakt. Även mer detlajerad information om vilka områden som nyttjas mest för jakt, fångstens storlek och bytesarterna saknas.

Information om jakten i Finska viken och på Skärgårdshavet samlas in via vilt- och fiskeriforskningsinstitutets övriga fångst- och jaktstatistik. Informationen är mycket grov, och räcker inte till för att kunna planera områdenas använding på ett mera detaljerat plan.

Även om utlämnande av uppgifter till Forststyrelsen kan väcka farhågor hos en del, och det inte finns någon garanti för att jakten kan fortsätta efter planeringen, är det trots allt mycket viktigt att planeringen utgår från tillräklig information. Vi hoppas därför att så många jägare som möjligt svarar på denna enkät.

Enkäten har sammanställts i samarbete med Finlands Viltcentral. Resultaten är även tillgängliga för Finlands viltcentral för sina lagstadgade uppgifter att främja en hållbar viltförvaltning, övervaka det allmänna intresset för vilförvaltningen samt att främja en hållbar jakt.

För mera information och support on enkäten kontakta Forststyrelsens jaktplanerare Madeleine Nyman. På Finlands viltcentral är kontaktpersonen jaktchef Visa Eronen.