Siirry sisältöön

Storprojekt hjälper andfåglar – våtmarker restaureras till oaser runtom i Finland

Inom projektet SOTKA-våtmarker restaureras våtmarker, för att säkra framtiden för jaktbara änder på tillbakagång. Arbetet är i full gång.

Inom projektet SOTKA, som startade i fjol, har redan åtta våtmarker restaurerats och ett flertal objekt har framskridit till planeringsfasen. Inkommande sommar startar åtminstone ett tjugotal dammbyggen. Målet för projektet är att återställa minst 40 våtmarker.

– Vi har en unik möjlighet att främja den finländska naturens biologiska mångfald och viltbestånd. Arbetet görs nästan bokstavligen med händerna i leran. Det har varit fint att se att så många är intresserade av att förbättra sjöfåglarnas livsmiljöer på sina egna marker, säger våtmarksplanerare Holtti Hakonen.

Under förvåren väljer vi ut vilka objekt som tas med i projektet härnäst. Objektförslag tas fortfarande emot. Verksamheten grundar sig helt på markägarnas frivilliga arbete, i vilket aktiva skötselåtgärder även efter restaureringen spelar en viktig roll.

De objekt som redan valts ut för planering är huvudsakligen torvmossar som tagits ur bruk, uttorkade eller igenvuxna tjärnar och vikar samt fuktiga sänkor, som kan restaureras genom höjning och reglering av vattennivån. Som objekt lämpar sig också restaurering av strandängar, slåtter av övervattenväxter, återvätning av sträng-flarkmyrar samt sjöar och tjärn i vilka karpfiskar orsakar problem.

– Det är viktigt att man med åtgärderna kan hjälpa sjöfåglar på tillbakagång, såsom bläsänder, dykänder samt stjärt- och skedänder, att föröka sig. I våtmarkernas mosaik av grunt vatten och växtlighet trivs ryggradslösa djur, vilka är en viktig föda för växande andungar, tillägger Hakonen.

– Våtmarkerna erbjuder samtidigt livsmiljö för många andra arter, vilket gör att alla vinner, tillägger Hakonen.

SOTKA-våtmark.  Bild: Holtti Hakonen
Bild: Holtti Hakonen

Våtmarkerna restaureras – andstammarna ökar

Hörnstenarna för att stärka andstammarna är ansvarsfull sjöfågeljakt, effektiv fångst av små rovdjur och restaurering av livsmiljöerna. De för sjöfåglarna viktiga våtmarkerna har under årens lopp försvunnit till följd av torrläggning och igenväxning. Återställda våtmarker fungerar som födo- och viloplatser för sjöfåglar, men också som naturens egna vattenfilter, samtidigt som de gör landskapet levande och fungerar flödesutjämnande.

SOTKA-våtmarker är en del av projekthelheten SOTKA, som finansieras av jord- och skogsbruksministeriet. Projektet koordineras av Finlands viltcentral. På projektets webbplats kan man läsa om färdiga SOTKA-våtmarker, och våtmarksplanerarna kan ge information om de objekt som ska genomföras. Medierepresentanter är välkomna att enligt överenskommelse bekanta sig med restaureringen av våtmarker runtom i Finland.

 

Tilläggsuppgifter:

Projektets webbplats www.kosteikko.fi och Facebook-sidor

Information om  ansvarsfull fågeljakt (riistainfo.fi)

Sotka-logo

Extra information

Hakonen, Holtti

  • Planerare
  • SOTKA
  • 029 431 2268
  • holtti.hakonen@riista.fi