Siirry sisältöön

Suururakka sorsien puolesta – kosteikkoja kunnostetaan keitaiksi ympäri Suomen

SOTKA-kosteikot -hankkeessa kunnostetaan kosteikkoja, jotta taantuvien riistasorsien tulevaisuus voitaisiin turvata. Työ on hyvässä vauhdissa.

Viime vuonna käynnistyneessä SOTKA-hankkeessa on jo saatu kahdeksan kosteikkoa kunnostettua ja lukuisia kohteita on edennyt suunnitteluvaiheeseen. Ensi kesänä käynnistyy ainakin parikymmentä patotyömaata. Hankkeen tavoitteena on kunnostaa vähintään 40 kosteikkoa.

– Meillä on ainutlaatuinen mahdollisuus parantaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja riistakantoja. Työtä tehdään lähes kirjaimellisesti kädet savessa. On ollut upeaa huomata, kuinka moni on kiinnostunut parantamaan vesilintujen elinympäristöjä omilla maillaan, kertoo kosteikkosuunnittelija Holtti Hakonen.

Alkukevään aikana tehdään valintoja kohteista, jotka otetaan seuraavaksi mukaan hankkeeseen. Kohde-esityksiä otetaan edelleen vastaan. Toiminta perustuu täysin maanomistajien vapaaehtoisuuteen, jossa aktiiviset hoitotoimet myös kunnostuksen jälkeen ovat tärkeässä roolissa.

Suunnitteluun jo valitut kohteet ovat pääasiassa käytöstä poistettuja turvesoita, kuivattuja tai umpeenkasvaneita lampia ja lahtia sekä kosteita notkelmia, joita voidaan kunnostaa vedenpintaa nostamalla ja säätelemällä. Kohteiksi soveltuvat myös rantaniittykunnostukset, ilmaversoiskasvillisuuden niitot, aapasoiden vesittäminen ja järvet ja lammet, joissa särkikalat ovat ongelmana.

– Oleellista on, että toimilla voidaan auttaa taantuneita vesilintuja, kuten haapanoita, sotkia sekä jouhi- ja lapasorsia lisääntymään. Kosteikkojen matalan veden ja kasvillisuuden mosaiikissa viihtyy selkärangattomia, jotka ovat tärkeää voimaruokaa kasvaville sorsanpojille, Hakonen jatkaa.

– Kosteikot tarjoavat samalla elinympäristön myös monelle muulle lajille, joten on vain voittajia, Hakonen lisää.

Kosteikon saarekkeiden muotoilu. Kuva: Holtti Hakonen
Kosteikon saarekkeiden muotoilua Siikalatvalla. Kuva: Holtti Hakonen

Kosteikot kuntoon – sorsakannat kasvuun

Taantuneiden sorsakantojen vahvistamisen kulmakiviä ovat vastuullinen vesilinnustus, tehokas pienpetopyynti sekä elinympäristöjen kunnostaminen. Vesilinnuille tärkeitä kosteikkoja on kadonnut vuosikymmenien kuluessa kuivatustoiminnan ja umpeenkasvun seurauksena. Kunnostetut kosteikot toimivat vesilintujen ruokailu- ja levähdyspaikkoina, mutta myös luonnon omina vedensuodattimina sekä elävöittävät maisemaa ja tasoittavat tulvavirtaamia.

Suomen riistakeskuksen SOTKA-kosteikot -hanke on osa maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa SOTKA-hankekokonaisuutta. Valmiisiin SOTKA-kosteikoihin voi tutustua hankkeen verkkosivuilta ja toteutukseen tulevista kohteista voi tiedustella kosteikkosuunnittelijoilta. Median edustajat ovat sovittaessa tervetulleita tutustumaan kosteikkojen kunnostukseen ympäri Suomen.

Lisätietoja:

Hankkeen kotisivut www.kosteikko.fi sekä Facebook-sivut

Tietoa vastuullisesta vesilinnustuksesta (riistainfo.fi)

Sotka-logo

Lisätietoja

Hakonen, Holtti

  • Suunnittelija
  • SOTKA-hanke
  • 029 431 2268
  • holtti.hakonen@riista.fi