Siirry sisältöön

SRVA-verksamhet är viktigt djurskyddsarbete

Storviltsassistansen (SRVA) som utförs av jägare är högt uppskattad. Att äventyra SRVA-verksamheten skulle innebära en enorm skada för jaktens anseende och orsaka onödigt lidande för djur som skadats i kollisioner.

SRVA är kanske det samhälleligt mest synliga frivilligarbete som jägarna utför, och avsaknaden av det skulle framför allt drabba de djur som skadats i trafiken.

En SRVA-aktör som anländer till en viltolycksplats med sin hund utför praktiskt djurskyddsarbete genom att söka upp det skadade djuret i terrängen och vid behov avliva det. Arbetet som kräver specialkompetens är högt uppskattat.

– Det är fråga om ett väldigt omfattande frivilligarbete, som skapar en positiv bild av jakten även bland allmänheten. Att leta efter djur som skadats i trafiken i höstmörkret är inte möjligt utan kunniga jägare och deras hundar, säger Jari Pigg, biträdande direktör för Finlands viltcentral.

De senaste dagarna har det i den offentliga debatten, särskilt i sociala medier, framförts en tanke om SRVA-strejk som protest mot HFD:s beslut om björnjakten.

– Även om jägarna är bekymrade över björnjaktens framtid och situationen är frustrerande, måste man komma ihåg att störningar i SRVA-verksamheten drabbar de djur som skadats i trafiken, påminner Pigg.

År 2022 skötte SRVA, som organiseras av jaktvårdsföreningarna och grundar sig på frivilligarbete, sammanlagt 15 300 SRVA-uppdrag. Larmtelefonen är bemannad dygnet runt av 1 282 SRVA-kontaktpersoner, och samtal besvaras på i genomsnitt 45 sekunder. SRVA producerar också all befintlig information om hjortdjursolyckor.

– Vi hoppas att jägarna fortsätter SRVA-arbetet inom ramen för avtalen, säger Pigg.

 

SRVA förmedlar handräckning

SRVA är en organisation som upprätthålls av jaktvårdsföreningarna och förmedlar handräckning till polisen vid storviltskonflikter. De vanligaste SRVA-uppgifterna är att spåra hjortdjur, stora rovdjur och vildsvin som skadats i kollisioner samt att driva bort stora rovdjur från tätbefolkade områden.

Verksamheten baserar sig på avtal mellan polisen och jaktvårdsföreningarna samt på viltförvaltningslagen. Larmsystemet startas genom en begäran om handräckning av polisen. De jägare, hundförare och jaktföreningar som deltar verkar på frivillig basis.

Varje jaktvårdsförening har skapat en egen verksamhetsmodell och ett eget nätverk för den spårnings- och fördrivningsverksamhet som sker efter begäran om handräckning. Organisationens praktiska aktörer är områdets jaktföreningar, erfarna storviltsjägare samt utbildade hundförare och deras skolade hundar.

SRVA-verksamheten handlar inte om jakt som är bunden till jakträtten, utan om uppdrag som av djurskyddsskäl utförs med fullmakt av polisen, vilka kan utföras oberoende av jakträtt.

 

Extra information

Pigg, Jari

  • Biträdande direktör
  • 029 431 2102
  • jari.pigg@riista.fi