Siirry sisältöön

SRVA-toiminta on tärkeää eläinsuojelutyötä

Metsästäjien tekemä suurriistavirka-apu (SRVA) on laajasti arvostettua. SRVA-toiminnan vaarantaminen olisi valtava mainehaitta metsästykselle ja tuottaisi turhaa kärsimystä kolareissa loukkaantuneille eläimille.

SRVA on yhteiskunnallisesti ehkä näkyvintä metsästäjien tekemää vapaaehtoistyötä, jonka puutteesta kärsisi ennen kaikkea liikenteessä loukkaantuneet eläimet.

Riistaonnettomuuspaikalle koirineen saapuva SRVA-toimija tekee käytännön eläinsuojelua etsimällä loukkaantuneen eläimen maastosta ja tarvittaessa lopettamalla sen. Erityisosaamista vaativa työ onkin laajasti arvostettua.

– Kyse on todella mittavasta vapaaehtoistyöstä, joka luo myönteistä kuvaa metsästyksestä myös suuren yleisön suuntaan. Liikenteessä loukkaantuneiden eläinten etsiminen syksyn pimeydessä ei ole mahdollista ilman osaavia metsästäjiä ja heidän koiriaan, Suomen riistakeskuksen apulaisjohtaja Jari Pigg sanoo.

Viime päivinä julkisessa keskustelussa, erityisesti sosiaalisessa mediassa, on väläytelty ajatusta SRVA-lakoista vastalauseen KHO:n karhun metsästystä koskevaan päätökseen.

– Vaikka karhun metsästyksen tulevaisuus huolettaa metsästäjiä ja tilanne on turhauttavakin, täytyy muistaa, että SRVA-toiminnan häiriöistä kärsivät liikenteessä loukkaantuneet eläimet, Pigg muistuttaa.

Riistanhoitoyhdistysten organisoima vapaaehtoisuuteen perustuva SRVA hoiti vuonna 2022 yhteensä 15 300  SRVA-tapahtumaa.  1 282 SRVA-yhteyshenkilöä päivystää ympärivuorokauden hälytyspuhelinta, johon vastataan keskimäärin 45 sekunnissa. SRVA tuottaa myös kaiken olemassa olevan tiedon hirvieläinonnettomuuksista.

– Toivomme, että metsästäjät jatkavat SRVA-työtä sopimusten puitteissa, Pigg sanoo.

 

SRVA välittää virka-apua

SRVA on riistanhoitoyhdistysten ylläpitämä organisaatio, joka välittää poliisille metsästäjien virka-apua suurriistakonflikteissa. Tavallisimpia SRVA-tehtäviä ovat kolareissa loukkaantuneiden hirvieläinten, suurpetojen ja villisikojen jäljestäminen sekä suurpetojen karkotukset taajaan asutulta alueelta.

Toiminta perustuu poliisin ja riistanhoitoyhdistysten välisiin sopimuksiin sekä riistahallintolakiin. Hälytysjärjestelmä käynnistyy poliisin antamalla virka-apupyynnöllä. Mukana olevat metsästäjät, koiranohjaajat ja metsästysseurat toimivat vapaaehtoispohjalta.

Virka-apupyynnön jälkeen tapahtuvaan käytännön jäljestys- ja karkotustoimintaan on kukin riistanhoitoyhdistys luonut omat toimintamallinsa ja verkostonsa. Organisaation käytännön toimijoita ovat alueen metsästysseurat, kokeneet suurriistan metsästäjät sekä koulutetut koiranohjaajat ja koirat.

SRVA-toiminnassa ei ole kyse metsästysoikeuteen sidotusta metsästyksestä vaan eläinsuojelullisista syistä poliisin valtuuttamana suoritettavasta tehtävästä, joka voidaan suorittaa metsästysoikeudesta riippumatta.

Lisätietoja

Pigg, Jari

  • Apulaisjohtaja
  • 029 431 2102
  • jari.pigg@riista.fi