Siirry sisältöön

Sök dispens via nätet för höstens björnjakt

Nu kan dispenser för jakt på björn hösten 2021 sökas. Dispensansökningarna ska lämnas in senast den 22 juni via Finlands viltcentrals elektroniska licensansökningstjänst.

Man strävar efter att avgöra dispensansökningarna senast den 13 juli, så att de har vunnit laga kraft innan jaktsäsongen startar. Dispensansökningen gäller inte renskötselområdet, där björn jagas med stöd av regional kvot.

Ansökningsblanketten ska fyllas i omsorgsfullt. Förutom den sökandes uppgifter ska i ansökan anges motiveringarna till dispensen. Ansökningsområdet anges entydigt på kartan genom att rita eller genom att med ord beskriva till exempel att ansökningsområdet är en kommuns eller jaktvårdsförenings område.

I jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på brunbjörn som sker med stöd av dispens och en regional kvot under jaktåret 2021–2022, vilken är på remiss, föreslås att antalet björnar som fälls kan vara högst 457 individer. Förra hösten var motsvarande antal 384 individer.

Finlands viltcentral beviljar inte överlappande dispenser till samma områden. För jakt på björn är det bra om dispensområdet är tillräckligt stort och enhetligt. I praktiken är det bra om ansökan görs av den person eller registrerade förening som gemensamt har valts till dispenssökande på området.

Den 31 maj ordnade Finlands viltcentral en nätutbildning om sökande av dispens för björnjakt i stamförvaltningssyfte. Innan jaktsäsongen inleds ordnar Finlands viltcentral en utbildning om bland annat björnens biologi, flerartsförvaltning, ordnande av säker jakt och jaktledarnas verksamhet.

Regionala tilläggsuppgifter av jaktcheferna