Siirry sisältöön

Hae lupaa syksyn karhujahtiin netissä

Poikkeusluvat karhun metsästykseen syksylle 2021 ovat haettavissa. Poikkeuslupahakemukset tulee jättää viimeistään 22. kesäkuuta Suomen riistakeskuksen sähköiseen lupahakemuspalveluun.

Poikkeuslupahakemukset pyritään ratkaisemaan 13.7. mennessä, jotta ne ovat lainvoimaisia ennen metsästyskauden alkua. Lupahaku ei koske poronhoitoaluetta, jossa karhua metsästetään alueellisen kiintiön nojalla.

Hakemuslomake on täytettävä huolellisesti. Hakijan tietojen lisäksi hakemukseen kirjataan vaaditut perustelut poikkeusluvalle. Hakemusalue määritellään yksiselitteisesti kartalle piirtämällä tai sanallisesti kuvaamalla esimerkiksi siten, että hakemusalue on kunnan tai riistanhoitoyhdistyksen alue.

Maa- ja metsätalousministeriön lausunnolla olevassa asetuksessa poikkeusluvan ja alueellisen kiintiön nojalla sallittavasta karhun metsästyksestä metsästysvuonna 2021–2022 esitetään, että saaliiksi saatujen karhujen määrä voi olla enintään 457 yksilöä. Viime syksynä vastaava määrä oli 384 yksilöä.

Suomen riistakeskus ei myönnä samoille alueille päällekkäisiä lupia. Karhun metsästyksen poikkeuslupa-alueen on hyvä olla riittävän suuri ja yhtenäinen. Käytännössä poikkeuslupaa olisi syytä hakea henkilön tai rekisteröityneen seurueen, joka on alueella yhteisesti valittu poikkeusluvan hakijaksi.

Suomen riistakeskus järjesti 31.5. verkkokoulutuksen karhun kannanhoidollisen poikkeusluvan hakemisesta. Ennen metsästyskauden alkamista Suomen riistakeskus järjestää koulutuksen, jossa perehdytään muun muassa karhun biologiaan, monilajiseen kannanhoitoon, metsästyksen turvalliseen järjestämiseen ja metsästyksenjohtajien toimintaan.

 

Alueelliset lisätiedot riistapäälliköiltä

Lupahakemuspalvelu

Maa- ja metsätalousministeriön lausuntopyynnöt (mmm.fi)

Lisätietoja

Paasimaa, Marko

  • Riistapäällikkö, Kainuu
  • Suurpetojen poikkeusluvat, lupahallintopäällikkö
  • 029 431 2232
  • marko.paasimaa@riista.fi