Siirry sisältöön

Sök dispens för höstens lodjursjakt via tjänsten Oma riista

Dispenserna för lodjursjakt utanför renskötselområdet för hösten 2022 kan nu sökas. Dispensansökningarna ska lämnas in senast den 2 oktober via Finlands viltcentrals elektroniska ansökningstjänst.

Avsikten är att dispensansökningarna ska avgöras senast den 24 oktober.

Ansökningsblanketten ska fyllas i omsorgsfullt. Förutom den sökandes uppgifter ska motiveringarna till dispensen anges i ansökan. Ansökningsområdet anges tydligt på kartan genom att rita eller beskriva med ord, till exempel att ansökningsområdet är en kommuns eller jaktvårdsförenings område.

I jord- och skogsbruksministeriets förordning, som är på remiss, om jakt på lodjur som sker med stöd av dispens och regional kvot under jaktåret 2022–2023, föreslås att antalet lodjur som fälls kan vara högst 320 individer. Antalet är det samma som förra hösten.

Finlands viltcentral beviljar inte överlappande dispenser till samma områden. Dispensområdet för jakt på lodjur bör vara tillräckligt stort och enhetligt. I praktiken är det skäl att ansökan görs av den person eller registrerade förening som gemensamt har valts till dispenssökande för området.