Siirry sisältöön

Snöspårsinventeringarna har startat

Förändringar i viltdäggdjurens riklighet följs upp med hjälp av snöspårsinventeringar i vilt- och fälttrianglar. Snöspåren räknas i fälttrianglarna 1.1–28.2.2017. Inventeringstiden i vilttrianglarna är i södra och mellersta Finland 15.1–28.2.2017 och i norra Finland 15.1–15.3.2017. Snöspår har räknats sedan år 1988. Arterna som inventeras är däggdjursvilt, från ekorre till älg.

Resultaten från snöspårsinventeringarna kan sändas in elektroniskt via tjänsten riistakolmiot.fi. I tjänsten finns inventeringsresultaten från triangelinventeringarnas hela historia, den egna triangelspecifika rapporten, basuppgifter om vilttriangelinventering, arter som inventeras samt anvisningar och handledning till dem som utför inventeringarna.

 

För inventeringen krävs snö

För att inventeringen ska lyckas behövs ett sammanhängande snötäcke och så pass mjuk snö, att också spår efter små däggdjur kan upptäckas. För närvarande är inventeringsförhållandena tämligen goda i stora delar av landet. Eftersom vädret kan förändras från regnigt till sträng kyla på kort tid, lönar det sig att vara beredd att inventera så fort föret är gynnsamt.

År 2016 var snöförhållandena i Finland huvudsakligen gynnsamma under vinterns snöspårinventeringar, och inventeringar kunde genomföras i 703 vilttrianglar. Med undantag av skogshare och ekorre var spårtätheten för de däggdjursarter som omfattades av inventeringen antingen på fjolårets nivå eller högre. Arter som var klart rikligare än tidigare år var hermelin, vitsvanshjort och fälthare. Ekorrspåren var på den lägsta nivån någonsin under den 28 år långa inventeringshistorien.

 

 Vad är en vilttriangel?

 Vilttrianglarna är stationära inventeringslinjer, som har anlagts för att följa upp förekomsten av skogslevande vilt. En vilttriangel är en liksidig triangel, vars sida är 4 km, och den totala inventeringslinjen är alltså 12 km. Inventeringarna genomförs av jägare på frivillig basis.

Under de senaste åren har under sommarinventeringen inventerats cirka tusen trianglar och under vinterinventeringen 600–700 trianglar. På vintern räknas spår av däggdjursvilt och vid sommarinventeringen räknas skogshönsfåglarna (tjäder, orre, järpe och ripa).

www.riistakolmiot.fi

 

Tilläggsuppgifter

Olli Kursula

stf. jaktchef, Mellersta Finland Finlands viltcentral

tfn 029 431 2242

olli.kursula@riista.fi

 

Katja Ikonen

expert, Naturresursinstitutet

tfn 0295327010

katja.ikonen@luke.fi