Siirry sisältöön

Skogsrensstammen i Kajanaland är oförändrad

Utifrån flygräkningar 2019 övervintrar cirka 720 skogsrenar i Kajanaland, främst i Sotkamo och Ristijärvi.  Cirka 12 procent av alla observerade skogsrenar var kalvar.

Skogsrensstammen kollapsade till mindre än hälften från toppåren i början av 2000-talet, men under de senaste fem åren har renstammen hållits oförändrad i Kajanaland. Stammen har emellertid inte ökat trots att kalvningen återhämtat sig efter bottennivån ett decennium sedan.

Tack vare goda snöförhållanden var räkningsomständigheterna synnerligen goda i vinter. På grund av den stora snömängden rörde sig renarna mindre vilket underlättade spårandet. Räkningarna utfördes från helikopter 4.3–7.3.2019.

Området där räkningen utfördes bestämdes med hjälp av en förhandskartläggning. Den utgick från observationer som inkommit via skogrenarnas GPS-halsband, Naturresursinstitutets och Forsstyrelsens terrängkartläggningar och observationer från allmänheten. Antalet individer räknades och antalet kalvar bestämdes utifrån fotografier som tagits av respektive hjord.

Ett stort tack till er alla som deltagit i skogsrensobservationerna.

Mer information:

Antti Paasivaara, forskare

tfn. 0295328753
antti.paasivaara@luke.fi