Siirry sisältöön

Skogshönsfåglarna inventeras ovanligt tidigt

Sommarinventeringen av vilttrianglarna ordnas i år 23.7–2.8.2016. Skogshönsfågelstammarna följs upp genom sommarinventeringen av vilttrianglarna. Utgående från inventeringsresultaten avgörs höstens tider för jakt på skogshönsfåglar. Uppdaterade och täckande uppgifter om hur skogshönsfåglarnas fortplantning har lyckats möjliggör planeringen av hållbar jakt.

Sommarinventeringen av vilttrianglarna görs i sommar undantagsvis 23.7–2.8.2016. Genom den tidiga inventeringen säkerställs att tillräckligt täckande resultat är tillgängliga när besluten om jakttiderna tas. Det är väldigt viktigt att så många trianglar som möjligt inventeras inom utsatt tid och att resultaten lämnas in genast efter inventeringen. De resultat som lämnas in till tjänsten Riistakolmiot.fi senast den 2 augusti hinner med i beredningen av förordningen om höstens jakttider. Vid inlämnande per post lönar det sig att posta inventeringsresultaten senast den 31 juli 2016.

Om det inte är möjligt att anordna inventeringen före den 2 augusti, är det ändå bra att göra den så fort som möjligt. Även resultat från triangelinventeringar som görs senare i augusti är viktiga. Varje inventerad triangel förbättrar resultatens pålitlighet och ger information om hönsfågelsituationen på det egna området.

Vad är en vilttriangel?

Vilttrianglarna är permanenta inventeringsrutter som har anlagts för att beräkna förekomsten av skogsvilt. En vilttriangel är en liksidig triangel, vars sida är 4 km, och den totala inventeringslinjen är alltså 12 km lång. Inventeringarna genomförs av jägare på frivillig basis.

Senaste sommar inventerades, med 6 000 inventerares gemensamma krafter, rekordartat över tusen trianglar. Vid sommarinventeringen ligger fokus på skogshönsfåglarna (tjäder, orre, järpe och ripa) och på vintrarna inventeras spåren av viltdäggdjur.

riistakolmiot.fi

Mer information: 

Katja Ikonen, Planerare, Naturresursinstitutet
029 532 7010, katja.ikonen@luke.fi

Extra information

Kursula, Olli

  • Jaktchef, Mellersta Finland
  • Viltinventeringar och användning av viltinformation i jaktföreningar
  • 029 431 2242
  • olli.kursula@riista.fi