Siirry sisältöön

Rekordmånga vitsvanshjortar fälldes i september

Vitsvanshjort har fått jagas genom vaktjakt sedan början av september. Den fullskaliga jaktsäsongen startade den 28 september, varvid även drivande hund får användas vid jakt på vitsvanshjort. Syftet med jakten i september var att minska antalet trafikolyckor, utan att jakten i sig skulle öka djurens rörlighet och därigenom även kollisionsrisken.

Vaktjakten startade med fart och jägarna tillbringade åtskilliga timmar på vaktplatserna. Under september uppgick bytesmängen till över 5 000 vitsvanshjortar. Det är cirka 40 procent mer än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Jägarnas arbete har uppmärksammats och resultatet har fått beröm av olika intressentgrupper.

Vaktjakt möjliggjordes år 2017 genom ändring i lagstiftningen. Efter ändringen har bytesmängderna under vaktjaktperioden ökat år för år. Det visar att man under vaktjaktperioden kan fälla ett stort antal hjortar, och samtidigt förebygga olyckor. Mängden trafikolyckor kan minskas i synnerhet genom att fälla hjortar i närheten av vägar.

Det är skäl att fortsätta det framgångsrikt startade arbetet hela säsongen, eftersom en stor del av de trafikolyckor som orsakas av hjortdjur inträffar i oktober–november. Även jordbruksskadorna kan minskas genom jakten i början av säsongen, eftersom många rotfrukter och vissa sädesslag skördas först sent på hösten. Endast genom effektiv jakt under hela jaktsäsongen är det möjligt att nå målen för stammarna. I områden med tät hjortstam är målet att få stammen att minska.

Extra information

Rinne, Antti

  • Älgförvaltningsområdesplanerare
  • 0294312344
  • antti.rinne@riista.fi
  • Toimipiste Turku.