Siirry sisältöön

Rekordmånga vilttrianglar inventerades

Förändringar i skogshönsfågelstammarna följs upp genom sommarinventeringen av vilttrianglarna. I år inventerades flera vilttrianglar än någonsin under 2000-talet. Inventeringen utförs av frivilliga jägare. Med hjälp av resultaten säkerställs jaktens hållbarhet.

Sommaren 2019 inventerades 1 031 vilttrianglar. Motsvarande antal uppnåddes senast på 1990-talet. Flest inventeringar gjordes i Uleåborg viltcentralsområde (162 st.), i Lappland (156 st.) och i Kajanaland (99 st.).

1000 vilttrianglar, 12 000 kilometer inventeringslinje

– Inventeringen av tusen vilttrianglar är ett enormt kraftprov för frivilligarbetet. 12 000 kilometer kompassrak inventeringslinje i växlande terräng under endast två veckor är en respektingivande prestation, säger jaktchef Olli Kursula vid Finlands viltcentral.

Resultatet av inventeringen visar skogshönsfåglarnas (tjäder, orre, järpe, dalripa) täthet, andelen ungar, genomsnittlig kullstorlek och mängden honor med ungar. Siffrorna visar antalen skogshönsfåglar jämfört med tidigare år och hur fåglarnas häckning har lyckats. Inventeringarna som har gjorts sedan slutet av 1980-talet visar också riktningen för skogshönsfåglarnas långvariga utveckling. Höstens jakttider bestäms utgående från inventeringsresultaten genast efter avslutad inventeringsperiod. Med hjälp av täckande inventeringsuppgifter kan man säkerställa att jakten på skogshönsfåglar är hållbar.

Vilttrianglarna är permanenta inventeringsrutter, som har skapats för att följa upp förekomsten av skogsvilt. Under sommarinventeringen ligger fokus på skogshönsfåglarna och under vintern inventeras snöspåren av däggdjursvilt. En vilttriangel är en inventeringslinje på totalt 12 kilometer som är formad som en liksidig triangel och slumpmässigt placerad i skogen. Under sommarinventeringen antecknar tre inventerare som bildar en kedja alla skogshönsfåglar som flyger upp från en sektor på 60 meter. Den inventerade ytan av en triangel är 72 hektar. Som resultat av sommarinventeringen får man uppgifter om skogshönsfåglarnas täthet (individer/km2) och nyckeltalen för ungproduktionen.

riistakolmiot.fi

oma.riistakolmiot.fi/kartta/kesakolmiot

Tilläggsuppgifter:

Olli Kursula, jaktchef, Finlands viltcentral
029 431 2242, olli.kursula@riista.fi

Katja Ikonen, expert, Naturresursinstitutet

tfn 029 5327 010, katja.ikonen@luke.fi