Siirry sisältöön

Rekommendation om uppskjutande av jaktvårdsföreningarnas årsmöten

På grund av coronasituationen rekommenderar Finlands viltcentral att jaktvårdsföreningarnas årsmöten, som enligt kallelse skulle hållas i februari, skjuts upp till en senare tidpunkt. Avsikten är att trygga alla medlemmars säkerhet och möjlighet att delta i mötet. 

Finlands viltcentral ålägger jaktvårdsföreningarna att skjuta upp årsmötena som enligt kallelse skulle hållas i februari, så att de hålls vid en tidpunkt som meddelas senare. Jaktvårdsföreningarnas arbetsordning möjliggör uppskjutande av årsmöte.

Genom att skjuta upp mötet beaktas medlemmarnas säkerhet.

– År 2021 är ett valår i jaktvårdsföreningarna, och ett större deltagarantal än vanligt kan väntas på mötena. Genom att flytta mötet till ett senare datum säkerställer man att föreningens alla medlemmar har en jämlik och säker möjlighet att delta i mötet, säger planerare Sirpa Kuhlström vid Finlands viltcentral.

Jaktvårdsföreningarna är självständiga aktörer och beslutar självständigt om ordnandet av årsmöte. Mandatperioden för jaktvårdsföreningens ordförande och de styrelsemedlemmar samt personliga suppleanter som står i tur att avgå fortsätter tills det att årsmötet hålls och valen för verksamhetsperioden 2021–2024 görs.

Jaktvårdsföreningarnas mötesuppgifter finns på webbplatsen riista.fi under fliken Sök evenemang.

 

Sök evenemang