Siirry sisältöön

Rejäl ökning i antalet dispenser för björn

Finlands viltcentral har beviljat 289 dispenser för jakt på björn i stamvårdande syfte. Det är 61 dispenser fler än i fjol. Dessutom kan man på renskötselområdet med stöd av regional kvot fälla 95 björnar. Den av Jord- och skogsbruksministeriet fastställda totala kvoten för den kommande jaktsäsongen är 384 djur.

Finlands viltcentral har beviljat 289 dispenser för stamvårdande jakt på björn söder om renskötselområdet. Jaktsäsongen för björn börjar den 20 augusti. Antalet dispenser är störst i Norra Karelen, där det på grund av den täta björnstammen beviljades 163 dispenser, d.v.s. 49 fler är i fjol. Björnbytet utanför renskötselområdet var i fjol 219 björnar.

Av fångstkvoten för renskötselområdet får 75 björnar fällas på den östra delen av renskötselområdet och 20 på den västra. Kvoten är 10 djur fler än i fjol. Under förra jaktsäsongen var bytet på renskötselområdet totalt 86 björnar. Genom jakten strävar man efter att minska de skador som björnar orsakar rennäringen.

I Södra Finland har dispenser beviljats för de viltcentralsområden där björnstammen är stark. Genom stamvårdande jakt strävar man efter att upprätthålla björnens skygghet mot människan och reglera stammens storlek.

I Norra Karelen är målet med höstens jakt att minska björnstammen och hålla de skador som björnen orsakar på en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar nivå. I Sydöstra Finland  och Södra Savolax strävar man efter att stävja eller sakta ned stammens ökning.

Enligt Naturresursinstitutets stamuppskattning har björnstammen i Finland ökat jämfört med året innan. Förutom i Norra Karelen har en tillväxt skett även i Sydöstra Finland och i Norra Savolax. I våra skogar rör sig enligt uppskattningen cirka 2 000 över ett år gamla björnar och över 400 ungar. Förra jaktsäsongen var det totala bytet 305 björnar.

Tabell Dispenser för brunbjörn regionvis 2020

 

Tilläggsuppgifter

Sauli Härkönen, chef för offentliga förvaltningsuppgifter, Finlands viltcentral

029 431 2104, sauli.harkonen@riista.fi

Regionala tilläggsuppgifter av jaktcheferna, se kontaktuppgifter på