Siirry sisältöön

Karhun poikkeuslupiin reilu nousu

Suomen riistakeskus on myöntänyt 289 poikkeuslupaa karhun kannanhoidolliseen metsästykseen. Määrä on 61 lupaa edellisvuotta enemmän. Lisäksi poronhoitoalueella voidaan kaataa alueellisen kiintiön nojalla 95 karhua. Maa- ja metsätalousministeriön asettama kokonaiskiintiö tulevalle metsästyskaudelle on 384 eläintä.

Suomen riistakeskus on myöntänyt poronhoitoalueen eteläpuolelle 289 kannanhoidollista poikkeuslupaa karhun metsästykseen. Karhun metsästyskausi alkaa 20. elokuuta. Lupamäärä on suurin Pohjois-Karjalassa, jonne tiheän karhukannan perusteella myönnettiin 163 poikkeuslupaa, 49 viime vuotta enemmän. Viime vuonna poronhoitoalueen ulkopuolinen karhusaalis oli 219 karhua.

Poronhoitoalueen pyyntikiintiöstä itäisellä poronhoitoalueella saa kaataa 75 ja läntisellä 20 karhua. Kiintiö on 10 eläintä suurempi kuin edellisvuonna. Viime metsästyskaudella poronhoitoalueelta saatiin saaliiksi yhteensä 86 karhua. Metsästyksellä pyritään vähentämään karhujen porotaloudelle aiheuttamia vahinkoja.

Eteläiseen Suomeen poikkeuslupia on myönnetty riistakeskusalueille, joissa karhukanta on vahva. Kannanhoidollisella metsästyksellä pyritään ylläpitämään karhun ihmisarkuutta ja säädellään kannan kokoa.

Pohjois-Karjalassa syksyn metsästyksen tavoitteena on pienentää karhukantaa ja pitää karhun aiheuttamat haitat sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä tasolla. Kannan kasvun pysäyttämistä tai hidastamista tavoitellaan Kaakkois-Suomen ja Etelä-Savon alueilla.

Luonnonvarakeskuksen kanta-arvion mukaan Suomen karhukanta on kasvanut edellisvuodesta. Kasvua on tapahtunut Pohjois-Karjalan lisäksi Kaakkois-Suomessa ja Pohjois-Savossa. Metsissämme liikkuu arvion mukaan noin 2 000 yli vuoden ikäistä karhua ja yli 400 pentua. Viime metsästyskauden kokonaissaalis oli 305 karhua.

Taulukko_Kannanhoidolliset karhuluvat 2020

 

Lisätietoja

Sauli Härkönen, Julkisten hallintotehtävien päällikkö, Suomen riistakeskus

029 431 2104, sauli.harkonen@riista.fi

Alueelliset lisätiedot riistapäälliköiltä: ks. yhteystiedot