Siirry sisältöön

Karhulupamäärä viime vuoden tasolla Etelä-Savossa

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella on säädetty Suomessa metsästysvuoden 2020 – 2021 saaliiksi saatavien karhujen enimmäismääräksi 384 yksilöä. Etelä-Savon alueelle myönnettiin kannanhoidollisia poikkeuslupia yhteensä 42 karhun metsästämiseen, kaksi enemmän kuin viime vuonna.

Poikkeuslupia painotettiin viime vuoden tapaan Etelä-Savon itäosiin tiheimmän karhukannan alueelle, jossa myös karhujen aiheuttamat vahingot ovat suurimmat. Enonkosken, Puumalan, Savonlinnan ja Sulkavan kuntien alueiden yhteisluvalle myönnettiin 15 lupaa. Kerimäen ja Savonrannan yhteisluvalla on mahdollista kaataa viisi karhua. Pinta-alaan suhteutettuna verotuspaine on näillä alueilla noin kaksinkertainen muuhun Etelä-Savoon verrattuna.

Juvan, Joroisten, Rantasalmen ja Mikkelin alueella on mahdollista metsästää viime vuoden tapaan kymmenen otsoa.

Pieksämäen, Rautalammin ja Suonenjoen kuntia sisältävälle alueelle suunnattiin kuusi poikkeuslupaa. Lupamäärä kasvoi kahdella kasvaneen kanta-arvion myötä.

Kahden karhun metsästämiseen myönnettiin poikkeuslupa Mäntyharjun, Heinäveden sekä Kangasniemen lupa-alueille.

Luonnonvarakeskus on arvioinut petoyhdyshenkilöiden kirjaamien havaintojen perusteella riistakeskus Etelä-Savon alueen karhukannaksi 260 – 280 yli vuoden ikäistä karhua. Suomessa aikuisia karhuja on noin 2000. Karhun metsästysaika alkaa elokuun 20. päivä ja päättyy lokakuun lopussa. Viime vuonna Etelä-Savon alueelta kaadettiin 38 karhua.

Lisätietoja

Vartiainen, Petri

  • Riistapäällikkö, Etelä-Savo
  • Riistanhoitoyhdistystoiminnan kehittäminen
  • 029 431 2211
  • petri.vartiainen@riista.fi