Siirry sisältöön

Polisinrättningen i Östra Finland och Forststyrelsen: En gemensam patrull bestående av polis och jakt- och fiskeövervakare förebygger olagligt dödande av varg i östra Finland

Från och med december övervakas naturresursbrott i östra Finland gemensamt av en ny patrull bestående av polis och jakt- och fiskeövervakare. Polisinrättningen i Östra Finlands och Forststyrelsens gemensamma patrull fokuserar särskilt på att minska det olagliga dödandet av varg och hjälpa lokalbefolkningen att utreda vargproblem.

Till patrullens dagliga arbete hör att övervaka naturresursbrott, bistå vid utredningar och planera åtgärder i situationer där vargen utgör ett hot mot människor, hundar eller husdjur. Patrullen övervakar att fördrivningar av varg och avlivningar med dispens sker på ett ändamålsenligt sätt.

Patrullen bestående av en polis och en jakt- och fiskeövervakare inleder sitt arbete i december. Patrullen jobbar i huvudsak i landskapen Norra Karelen, Norra Savolax och Södra Savolax, men vid behov även i andra områden. Patrullen ingår i det sexåriga EU-finansierade projektet VargLIFE, vars mål är att främja människans och vargens samexistens.

Patrullens arbete ökar kunskapen om omfattningen av det olagliga dödandet av varg i Östra Finland

Under gynnsamma förhållanden växer vargstammen snabbt, eftersom vargen är en art som förökar sig effektivt. De observerade förändringarna i vargstammens storlek, till exempel att stammen ökar långsamt, kan inte förklaras av vargens naturliga dödlighet, trafikdödlighet och sjukdomar samt den jakt som har genomförts med dispens. Enligt undersökningar är en orsak till den långsamma tillväxten av stammen olagligt dödande av varg, men få blir ställda till svars för detta brott.

Patrullen medför ökade övervakningsresurser och ger Polisinrättningen i Östra Finland och Forststyrelsen en ny möjlighet att bygga upp ett  långsiktigt samarbete.

”Forststyrelsen har gedigen erfarenhet av och nätverk inom jakt- och fiskeövervakningen. Med hjälp av polisens befogenheter kan patrullen arbeta på både privatägd och statsägd mark”, säger Juha Ahonen, överinspektör vid Forststyrelsen. Patrullen ingriper i naturresursbrott som gäller både varg och annat vilt, till exempel älg.

Patrullen samarbetar med lokalbefolkningen

Vargen orsakar ofta oro och rädsla hos människor som bor nära dess revir och ibland skador på hundar och husdjur.

”Patrullen träffar lokalinvånare året om och samarbetar med dem på gräsrotsnivå”, säger Harri-Pekka Pohjolainen, kriminalöverkommissarie vid Polisinrättningen i Östra Finland.

Patrullen kompletterar nätverket av den redan befintliga yrkesmannakåren som sköter frågor kring de stora rovdjuren. Till nätverket hör, utöver polisen samt jakt- och fiskeövervakarna, även lokala rovdjurskontaktpersoner, viltvårdsföreningar och storviltsassistenter. Om en medborgare träffar på en varg bör denne kontakta rovdjurskontaktpersonen i viltvårdsföreningen i området.

Brott i anknytning till fiske, jakt eller användningen av skogar kallas naturresursbrott. Patrullen fokuserar på att övervaka jaktlagstiftningen. Enligt lag krävs det dispens för att fälla varg.

Mer information:

Harri-Pekka Pohjolainen, kriminalöverkommissarie, Polisinrättningen i Östra Finland, 0295 456 567, harri-pekka.pohjolainen@poliisi.fi

Juha Ahonen, överinspektör, Forststyrelsen, 040 6464 250, juha.m.ahonen@metsa.fi

VargLIFE (på finska SusiLIFE) är ett sexårigt projekt som Polisinrättningen i Östra Finland, Forststyrelsen, Naturresursinstitutet, Finlands viltcentral och Nylands distrikt vid Finlands Naturskyddsförbund genomför tillsammans. VargLIFE förebygger skador orsakade av varg, utvecklar DNA-uppföljningen av arten, förbättrar interaktionen på lokal nivå samt tar fram och förmedlar information om vargar.

Projektet finansieras av EU-programmet LIFE, Jord- och skogsbruksministeriet, Miljöministeriet och Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf.