Patent- och registerstyrelsen (PRS), som för föreningsregistret, kommer att avregistrera icke-verksamma föreningar under januari månad. Tiden håller på att gå ut för de föreningar som är med på avregistreringslistan eftersom anmälan om fortsättning ska göras senast torsdagen den 12 januari 2017.

Endast 3 000 föreningar har anmält fortsatt verksamhet

Föreningsregistret inbegriper cirka 40 000 föreningar som inte har lämnat in anmälningar sedan 1995.

Föreningar som är med på listan har i jämn takt skickat in anmälningar om att de ämnar fortsätta med sin verksamhet. Men det gäller trots allt endast cirka 3 000 föreningar, vilket innebär att största delen av de föreningar som hotas av avregistrering kommer att strykas ur registret.

Den lista som publicerades i Officiella tidningen den 10 augusti över de föreningar som är med i avregistreringsförfarandet samt den uppdaterade listan (situationen den 2 januari 2017) finns längst ner på sidan som pdf- och excel-filar.

Föreningar som fortsätter med sin verksamhet måste anmäla sig senast 12 januari

Om en förening som finns på avregistreringslistan fortfarande är verksam, ska föreningen lämna in en skriftlig anmälan om det till PRS senast torsdagen den 12 januari 2017. De föreningar som inte anmäler sig trots uppmaningen stryks ur föreningsregistret under januari månad.

Avregistreringsförfarandet grundar sig på föreningslagen, som trädde i kraft i juli 2016. Ett mål i lagen är att bidra till att uppgifterna i föreningsregistret är ajourförda och göra det möjligt att avregistrera icke-verksamma föreningar.

Den officiella kungörelsen och anvisningar till föreningar

Kundförfrågningar tfn 029 509 5900, mån-fre kl. 9.00 – 16.15

Ytterligare information

Patent- och registerstyrelsen
Terhi Maijala
Lag- och tillsynschef
Tfn 040 8267 542