Siirry sisältöön

På vargområden är det viktigt med förebyggande av hundskador

Då jaktsäsongen är som mest intensiv, är det bra för de som jagar med hund att stanna upp och även fundera på eventuella konfrontationer mellan varg och hund. Man kan delvis förebygga hundskador orsakade av varg. Förebyggande är särskilt viktigt inom vargrevirområdena och vid intilliggande gränsområden. Vargarna dödar varje år mellan 20–50 hundar i Finland, varav den största delen är jakthundar. Under innevarande jaktår har vargar redan dödat flera hundar runt om i landet.

Skyddsmetoderna för hundarna är kompromisser, och det finns inte en enda fullkomlig och säker metod. Grovt kan metoderna delas in i två kategorier, fastställande av vargens närvaro samt olika skyddsutrustningar.

Vid förebyggandet av hundskador är det under hela jaktsäsongen möjligt på flera ställen att dra nytta av lokaliseringsinformationen om halsbandsförsedda vargar. Det är möjligt att via Naturresursinstitutets tjänst riistahavainnot.fi följa med de halsbandsförsedda vargarnas aktuella rörelser samt granska deras exakta vargrevirområden. Man har upplevt att tjänsten fungerat bra på de områden där informationen funnits att tillgå.

Den kanske mest effektiva metoden för att undvika vargkonfrontationer, särskilt under den tid då det finns snö, är att gå en runda kring det tilltänkta jaktområdet och spana efter spår. Om vargspår leder in i området men inte ut, lönar det sig inte att släppa loss hunden. Inom vargrevirområden lönar det sig för jägarna att dela med sig av information om vargobservationer till jägare som jagar med hund, på så sätt finns den färskaste informationen tillgänglig för alla och lokalt kan man identifiera de områden som vargen använder sig mest av.

Lämna inte hunden kvar på skall över natten

En noggrannare kontroll av hunden genom att använda till exempel GPS-halsband och följa den på närmare avstånd skyddar hunden effektivt. Största delen av de hundar som har överlevt en attack har blivit räddade genom ett ingripande av husse. Man ska till exempel inte lämna kvar hunden på ett älgskall över natten, ägaren bör konstant övervaka hundens rörelser. En skällande hund på vargområde under natten har en särskilt stor risk för att bli utsatt för skada. Vid behov bör också jaktsällskapets övriga medlemmar hjälpa ägaren med att fånga in hunden.

Skyddsutrustning avsedd för hundar, såsom västar och halsband, skyddar hunden mot bett. Bjällror att fästa i halsbandet är avsedda för att avskräcka vargen. Utrustningarna är avsedda för att ge hunden dyrbar tid, så att ägaren hinner fram.

Det är möjligt att ta reda på hundens beteende vid ett möte med varg med hjälp av ett rovdjurstest. Man kan också testa hundens intresse för vargspår. Om hunden visar intresse för vargspåret och börjar följa det, kan man försöka vänja den av med beteendet. Då ägaren känner sin hunds lynne och reaktion på stora rovdjur, går det att upptäcka den potentiella faran före mötet med rovdjuret.

Man kan läsa mer om skyddsmetoder för hundar i Jägaren-tidningen nummer 5/2018.