Siirry sisältöön

Östra Finlands universitet undersöker korsningar mellan fälthare och skogshare

Insamling av provbitar för hardjursundersökning

Östra Finlands universitet undersöker förekomsten och den geografiska utbredningen av korsningar mellan fälthare och skogshare i Finland. Syftet med undersökningen är speciellt att klarlägga vilken roll fältharen har i minskningen i skogsharens bestånd.

För undersökningen behövs prov av hardjur som har fällts i jakt eller dött på annat sätt. Som provbit fungerar ett öra utmärkt. Om det förekommer någonting avvikande i djuret , kan det också skickas intakt till Evira med hänvisningen ”Itä-Suomen yliopisto/rusakkotutkimus”.

Provbit

Varje provbit (t.ex. ett öra per djur) förpackas separat i en minigrip-påse eller motsvarande och förvaras nedfryst tills det sänds iväg. Provbitar tas emot kontinuerligt.

Uppgifter om provbiten

Till provbiten ska bifogas avsändarens namn och kontaktuppgifter samt följande uppgifter om fyndet:

• artbedömning på skalan 1-5 där: 1 = typisk skogshare, 5 = typisk fälthare

• plats och datum för fyndet

• fyndsätt (t.ex. jakt, påkörd av bil)

• övriga eventuella uppgifter

Försändelse

De nedfrysta proven skickas med Matkahuolto till biologiska institutionen vid Östra Finlands universitet (Jaakko Pohjoismäki). En jägare eller ett jaktsällskap kan också samla provbitar och skicka en större mängd på en gång, t.ex. alla öron som har samlats under en jaktsäsong. För proverna fås på begäran ett färdigfrankerat emballage. Tack för ditt samarbete!

Ytterligare information:

Jaakko Pohjoismäki, tfn 050 574 4745, e-post: jaakko.pohjoismaki (at) uef.fi

Itä-Suomen yliopisto, Biologian laitos, PL 111, 80101 Joensuu