Siirry sisältöön

Östersjövikarsäljakt bara på ett stamskötselområde

Jakt på östersjövikare under jaktåret 2016-2017 med jaktlicens och med en begränsad fångstkvot om tvåhundra Östersjövikare fastställd av Jord- och skogsbruksministeriet inleds 1.9.2016.

Östersjövikaren fick jagas med jaktlicens fram till år 1988 då vikaren fridlystes helt på grund av att stammen minskade. Därefter har dess hälsotillstånd förbättrats avsevärt och stammen har ökat stadigt. Säljakt är en uppskattad jaktform och Östersjövikarsäl får i Finland jagas med jaktlicens med stöd av en regionala kvot som årligen fastställs av Jord- och skogsbruksministeriet. Stamskötselområdena i Finland har fastställts år 2007 i den av Jord och skogsbruksministeriets uppgjorda förvaltningsplanen för Östersjöns sälstammar.

Under nuvarande jaktår uppgår kvoten till 200 st. i Bottenviken-Kvarkens stamskötselområde, som är det Finska havsområdet mellan Kristinestad i söder upp till Torneå i norr. Jaktlicens på vikarsäl beviljades inte ytterom Bottenviken-Kvarkens stamskötselområde. Östersjövikarens jakttid är 1.9.2016‒15.10.2016 och 16.4.2017‒31.5.2017.

Östersjövikarens antal uppfyller kriterierna för en gynnsam skyddsnivå då den totala stammen översteg 20 000 individer sommaren 2015. Östersjövikarsälstammen har utvecklats enligt förvaltningsplanen och i nuläget förekommer östersjövikarsäl till huvuddelen i Bottenviken-Kvarkens stamskötselområde. Under fjolårets jaktår (2015‒2016) som upphörde sista maj 2016 fick man 95 östersjövikarsälar som byte. Uppföljning av sälstammar är Naturresursinstitutets uppgift. Naturresursinstitutet ger en ny uppskattning av östersjövikarsälstammen på sommaren 2017.

Extra information

Pellas, Stefan

  • Jaktchef, Kust-Österbotten
  • Skärgården, stamförvaltning och jakt på sälar
  • 029 431 2311
  • stefan.pellas@riista.fi