Siirry sisältöön

Norpanmetsästystä vain yhdellä kannanhoitoalueella

Itämerennorppaa metsästetään Suomen riistakeskuksen myöntämillä pyyntiluvilla maa- ja metsätalousministeriön vahvistaman kahdensadan hylkeen metsästyskiintiöllä metsästysvuonna 2016−2017.

Itämerennorppaa sai pyytää pyyntiluvilla vuoteen 1988 asti, jolloin se rauhoitettiin kannan supistumisen takia. Tämän jälkeen kannan tila on tasaisesti parantunut ja kasvanut. Hylkeenpyynti on myös arvostettu metsästysmuoto. Nyt itämerennorppaa saa Suomessa pyytää pyyntiluvilla, joiden enimmäismäärän maa- ja metsätalousministeriö vuosittain asettaa. Suomen kannanhoitoalueet määritellään maa- ja metsätalousministeriön vuonna 2007 laatimassa itämerennorpan hoitosuunnitelmassa.

Kuluvan metsästysvuoden metsästyskiintiö on kaksisataa itämerennorppaa Perämeren−Merenkurkun kannanhoitoalueella (Suomen merialueilla Kristiinankaupungista Tornioon). Pyyntilupia ei myönnetty muualle kuin Perämeren−Merenkurkun kannanhoitoalueelle. Itämerennorpan metsästyskaudet ovat 1.9.2016−15.10.2016 ja 16.4.2017−31.5.2017.

Itämerennorppakanta täytti suotuisan suojelutason kriteerit, kun kannan kokonaismäärä ylitti 20 000 yksilön rajan kesällä 2015. Kanta on kasvanut hoitosuunnitelman mukaisesti, ja tällä hetkellä lajia esiintyy pääasiassa Perämeren−Merenkurkun kannanhoitoalueella. Viime toukokuussa päättyneellä metsästysjaksolla (2015‒2016) saatiin saaliiksi 95 itämerennorppaa.

Hyljekantoja seuraa Luonnonvarakeskus (Luke), joka julkistaa kesällä 2017 uuden laskennan itämerennorppakannasta.

 

Lisätietoja

Pellas, Stefan

  • Riistapäällikkö, Rannikko-Pohjanmaa
  • Saaristo sekä hylkeiden kannanhoito ja metsästys
  • 029 431 2311
  • stefan.pellas@riista.fi