Siirry sisältöön

Itämerennorpan metsästys 2016–2017

Itämerennorpan metsästys Suomen riistakeskuksen myöntämillä pyyntiluvilla ja rajoitetulla kahdensadan hylkeen pyyntikiintiöllä metsästysvuodelle 2016–2017 onnistui hyvin tuulisesta keväästä huolimatta.

Toukokuun lopussa päättyneellä metsästysjaksolla saatiin saaliiksi 199 itämerennorppaa (edellisenä vuonna saaliin määrä oli 95 yksilöä).  Ennen vuotta 2015 itämerennorpan metsästys oli mahdollista ainoastaan vahinkoperusteisella poikkeusluvalla. Kuluneen metsästysvuoden pyyntijaksot olivat 1.9.2016–15.10.2016 ja 16.4.2017–31.5.2017.

Itämerennorppaa sai pyytää pyyntiluvalla vuoteen 1988 asti, jolloin norppa rauhoitettiin kannan supistumisen takia. Tämän jälkeen norppien terveydentila on parantunut huomattavasti ja kanta on kasvanut.

Itämerennorppaa saa Suomessa pyytää Suomen riistakeskuksen myöntämällä pyyntiluvalla maa- ja metsätalousministeriön vuosittain asettaman alueellisen kiintiön puitteissa. Kuluvan metsästysvuoden (1.8.2016–31.7.2017) kiintiö oli kaksisataa yksilöä Perämeren−Merenkurkun kannanhoitoalueella, joka sijaitsee Suomen merialueella ja ulottuu Kristiinankaupungista Tornioon. Suomen kannanhoitoalueet määritellään maa- ja metsätalousministeriön vuonna 2007 laatimassa itämerennorpan hoitosuunnitelmassa. Metsästyslupia ei myönnetty Perämeren−Merenkurkun kannanhoitoalueen ulkopuolelle.

Itämerennorppakanta täyttää suotuisan suojelutason kriteerit, koska kannan kokonaismäärä ylitti 20 000 yksilön rajan kesällä 2015. Itämerennorppakanta on kehittynyt hoitosuunnitelman mukaisesti. Lajia esiintyy pääosin Perämeren-Merenkurkun kannanhoitoalueella.

Hyljekantojen seuranta lukeutuu Luonnonvarakeskuksen tehtäviin. Luonnonvarakeskus julkistaa kesällä 2017 uuden arvion norppakannan koosta.

 

Lisätiedot

Stefan Pellas, riistapäällikkö, Suomen riistakeskus

029 431 2311, stefan.pellas@riista.fi