Siirry sisältöön

Itämerennorpan metsästys alkaa

Itämerennorpan pyyntikiintiö metsästysvuonna 2017–2018 on kolmesataa hyljettä. Metsästys järjestetään Suomen riistakeskuksen myöntämillä pyyntiluvilla.

Suomessa itämerennorppaa saa pyytää Suomen riistakeskuksen myöntämällä pyyntiluvalla maa- ja metsätalousministeriön vuosittain asettaman alueellisen kiintiön puitteissa. Nykyisen metsästysvuoden kiintiö on kolmesataa yksilöä Perämeren−Merenkurkun kannanhoitoalueella (Suomen merialueella Kristiinankaupungista Tornioon). Suomen kannanhoitoalueet määritellään maa- ja metsätalousministeriön vuonna 2007 laatimassa Itämeren hyljekantojen hoitosuunnitelmassa. Pyyntiluvalla sallittavan metsästyksen tarkoituksena on estää ja vähentää itämerennorppien kalastukselle ja kalankasvatukselle aiheuttamia vahinkoja.

Hylkeenpyynti on arvostettu metsästysmuoto. Itämerennorppaa sai pyytää pyyntiluvalla vuoteen 1988 asti, jolloin se rauhoitettiin kannan supistumisen takia. Tämän jälkeen kannan tila on tasaisesti parantunut ja kasvanut.

Itämerennorppakanta täytti suotuisan suojelutason kriteerit, kun kannan kokonaismäärä ylitti 20 000 yksilön rajan kesällä 2015. Kanta on kasvanut hoitosuunnitelman mukaisesti, ja tällä hetkellä laji esiintyy pääosiltaan Perämeren−Merenkurkun kannanhoitoalueella.

Hyljekantojen seuranta kuuluu Luonnonvarakeskuksen tehtäviin. Luonnonvarakeskus julkistaa kesällä 2018 uuden laskennan itämerennorppakannasta.

Toukokuun lopussa päättyneellä metsästysjaksolla saatiin saaliiksi Suomen riistakeskuksen myöntämillä pyyntiluvilla 199 itämerennorppaa. Pyyntilupia ei myönnetty Perämeren−Merenkurkun kannanhoitoalueen ulkopuolelle.

Itämerennorpan metsästysajat ovat alkaneen metsästysvuoden osalta 1.9.2017−15.10.2017 ja 16.4.2018−31.5.2018.

 

Lisätietoja Stefan Pellas, riistapäällikkö Suomen riistakeskus, p. 029 431 2311, stefan.pellas@riista.fi