Siirry sisältöön

Nylands älgbyte på samma nivå som förra året

I Nyland fälldes det 1 766 älgar under jaktsäsongen som avslutades i slutet av december. Bytet var nästan samma som förra året, då bytet var 1 755 djur.  

Av bytet var 57 procent kalvar. Av fullvuxna älgar var 47 procent tjurar och resten hondjur. Bytets kalvandel var nästan oförändrad och andelen av fullvuxna tjurar i bytet steg med ca tre procentenheter. Jämfört med övriga landet beror den exceptionella strukturen i bytet på avskjutningsprinciper, med vilka man försöker rätta till stammens kodominerade könsfördelning.

Av de beviljade jaktlicenserna utnyttjades 73 procent. Den låga användningsgraden tyder på att det fanns färre älgar i terrängen än väntat, och jägarna har reagerat på det genom en måttlig avskjutning.

Det beviljas årligen fler älglicenser än de beräknade behovet av avskjutning är. Detta beror på det så kallade ”hyllicens-kutymen”.   Dess syfte är att förhindra situationen att en oförutsedd ökning i älgstammen leder till en undermålig jakt. Utöver den licensmängd som avskjutningsplanen visar söker licenssökanden s.k. hyllicenser. De tas i bruk om älgstammens utveckling avviker från det väntade eller det uppkommer lokala behov att minska på älgkoncentrationer. Den slutliga bedömningen om bytesmängden sker inom jaktvårdsföreningarna och jaktlagen under jaktperioden. Som det framkommer av licensernas användningsgrad, har användningen av hyllicenserna varit låg under den gångna jaktsäsongen.

Jaktlagen uppskattade att det efter jaktsäsongens slut fanns ca 2 900 älgar kvar i de Nyländska skogarna. Uppskattningen är ca  4 procent lägre än förra årets uppskattning om kvarstående stam .  Antalet övervintrande älgar i Nyland kartläggs noggrannare under det första veckoslutet i mars, då utförs storviltsräkning inom hela området.

Arealen av jaktlagens och jaktföreningarnas jaktområde i Nyland var under jaktsäsongen ca 777 000 hektar, vilket är ca 79 procent av totala landområdet.

Jakttiden för vitsvanshjort, dovhjort och rådjur slutade den sista januari, resultatet av jakten fås först inom de närmaste veckorna.

TILLÄGGSUPPGIFTER

Finlands viltcentral Nyland
jaktchef Visa Eronen, 029 431 2331

Jaktvårdsföreningarnas kontaktuppgifter från ViltWebben: http://www.riistaweb.riista.fi/yhteystiedot