Siirry sisältöön

Nylands älgbyte ökade från förra året

I Nyland fälldes det 1 874 älgar under jaktsäsongen som avslutades i slutet av december. Bytet ökade med cirka hundra individer från förra året, då bytet var 1 766 djur.

Älgbyte Nyland 2014

Av bytet var 54 procent kalvar. Av fullvuxna älgar var 56 procent tjurar och resten hondjur. Bytets kalvandel sjönk med ca tre procentenheter och andelen av fullvuxna tjurar i bytet steg med nio procentenheter. Bytets struktur motsvarar inte regionens rekommendationer, enligt vilken andelen tjurar borde ha varit under 50 procent. Den verkställda avskjutningen bryter på många håll den tidigare iakttagna positiva utvecklingen i könsfördelningen bland fullvuxna djur.

Av de beviljade jaktlicenserna utnyttjades 77 procent. Användningsgraden steg betydligt, vilket tyder på att det på en del av området fanns fler älgar i terrängen än tidigare.

Det beviljas årligen fler älglicenser än de beräknade behovet av avskjutning är. Detta beror på det så kallade ”hyllicens-kutymen”.   Dess syfte är att förhindra situationen att en oförutsedd ökning i älgstammen leder till en undermålig jakt. Utöver den licensmängd som avskjutningsplanen visar söker licenssökanden s.k. ”hyllicenser”. De tas i bruk om älgstammens utveckling avviker från det väntade eller det uppkommer lokala behov att minska på älgkoncentrationer. Den slutliga bedömningen om bytesmängden sker inom jaktvårdsföreningarna och jaktlagen under jaktperioden. Som det framkommer av licensernas användningsgrad, har användningen av hyllicenserna varit låg under den gångna jaktsäsongen.

Jaktlagen uppskattade att det efter jaktsäsongens slut fanns ca 3 2660 älgar kvar i de Nyländska skogarna. Uppskattningen är ca. 12 procent högre än förra årets uppskattning om kvarstående stam .  Antalet övervintrande älgar i Nyland kartläggs noggrannare under det första veckoslutet i mars (7.3 – 8.3), då utförs storviltsräkning inom hela området.

Jakttiden för vitsvanshjort, dovhjort och rådjur slutade den sista januari, resultatet av jakten fås först inom de närmaste veckorna.

Jaktvårdsföreningarnas kontaktuppgifter

Extra information

Eronen, Visa

  • Jaktchef, Nyland
  • Beskattning av stora rovdjurs- och sälstammarr
  • 029 431 2331
  • visa.eronen@riista.fi