Siirry sisältöön

Ny webbkurs: Skogsvårdsmetoder för minskning av älgskador

Studera på webben. Med vilka skogsvårdsmetoder kan man minska på älgskador? Vilken inverkan har den tillgängliga födomängden på uppkomsten av skador? Vilka skyddsmetoder kan man använda och hurudant är skadornas ersättningssystem?

Materialet finns tillgängligt på adressen viltinfo.fi

Utbildningsmaterialet har utarbetats som en del av det av jord-och skogsbruksministeriet finansierade utvecklingsprojektet för skötsel av hjortdjursstammarna i samarbete med Finlands viltcentral och Finlands skogscentral.