Siirry sisältöön

Nätverket av rovdjurskontaktpersoner får mera stöd från EU-projekt

Finlands viltcentral är med i det EU-finansierade projektet VargLIFE, som koordineras av Naturresursinstitutet. Projektet, som startade i oktober, har som mål att lindra konflikter i anknytning till varg.

Vid Finlands viltcentral arbetar från och med november tre projektplanerare, med uppgiften att förmedla information om vargar och enligt bästa förmåga bidra till förhindrandet av skador. Jaakko Alalantela börjar sitt arbete på regionkontoret i Österbotten, Matti Kilpeläinen i Kajanaland och Pekka Uuksulainen i Norra Karelen.

–Planerarna och rovdjurskontaktpersonerna planerar den regionala verksamheten tillsammans, berättar projektkoordinator Mari Lyly vid Finlands viltcentral.

Dessutom erbjuder planerarna information om och material för skydd av djur.

–Till exempel elektriska rovdjursstängsel kan inom ramen för projektet levereras inom några dagar till de flesta gårdar som har akut behov att skydda sina husdjur. Dessutom testas på djurgårdar funktionerna hos andra skydds- och skrämselanordningar, säger Lyly.

En handbok om skyddsmetoderna publiceras och metoder för förhindrande av hundskador utvecklas tillsammans med jakthundsförare. Också för rovdjurskontaktpersonerna produceras nytt utbildningsmaterial.

 

Lokalinvånarnas åsikter undersöks

Finlands viltcentral främjar dialogen mellan revirsamarbetsgrupperna och lokala intressentgrupper bland annat genom att ordna regionala seminarier.

Naturresursinstitutet utvecklar under projektet bland annat metoder för DNA-uppföljning och nordiskt samarbete i frågan. Målet är att utvidga insamlingen av DNA-prov till alla vargrevir i Finland. Under ledning av Luke utvecklas inom projektet modelleringsverktyg, med vilka man kan bedöma de stamvårdande åtgärdernas effekter på vargen och andra viltstammar. Finlands viltcentral testar ett av verktygen i planeringen av den regionala hjortdjursbeskattningen.