Siirry sisältöön

Petoyhdyshenkilöverkostolle lisää tukea EU-hankkeesta

Suomen riistakeskus on mukana Luonnonvarakeskuksen koordinoimassa EU-rahoitteisessa SusiLIFE-hankkeessa. Lokakuussa käynnistyneen hankkeen tavoitteena on lievittää suteen liittyviä ristiriitoja.

Suomen riistakeskuksella työskentelee marraskuusta lähtien kolme hankesuunnittelijaa, joiden tehtävänä on välittää tietoa susista ja auttaa parhaansa mukaan vahinkojen ennaltaehkäisyssä. Jaakko Alalantela aloittaa työnsä Pohjanmaan aluetoimistolla, Matti Kilpeläinen Kainuussa ja Pekka Uuksulainen Pohjois-Karjalassa.

–Suunnittelijat ja petoyhdyshenkilöt suunnittelevat yhdessä alueellista toimintaa, projektikoordinaattori Mari Lyly Suomen riistakeskuksesta kertoo.

Lisäksi suunnittelijat tarjoavat tietoa ja materiaaleja eläinten suojaamiseksi.

–Esimerkiksi sähköisiä petoaitoja voidaan hankkeen puitteissa toimittaa muutamien päivien viiveellä useille tiloille, joilla on akuutti tarve suojata kotieläimiä. Lisäksi eläintiloilla testataan muiden suojaus- ja karkotelaitteiden toimivuutta käytännössä, Lyly sanoo.

Suojausmenetelmistä julkaistaan opas ja koiravahinkojen ennaltaehkäisyä kehitetään yhdessä metsästyskoiraharrastajien kanssa. Myös petoyhdyshenkilöille tuotetaan uutta koulutusmateriaalia.

 

Paikallisten ihmisten kuuntelua ja tutkimusta

Suomen riistakeskus edistää reviiriyhteistyöryhmien ja paikallisten sidosryhmien välistä vuoropuhelua muun muassa järjestämällä maakunnallisia seminaareja.

Luonnonvarakeskus kehittää hankkeen aikana muun muassa DNA-seurannan menetelmiä ja siihen liittyvää pohjoismaista yhteistyötä. Tavoite on laajentaa DNA-näytekeräys kaikille Suomen susireviireille. Luken johdolla hankkeessa kehitetään mallinnustyökaluja, joilla voidaan arvioida kannanhoidollisten toimien vaikutusta suteen ja muihin riistakantoihin. Suomen riistakeskus pilotoi yhtä työkaluista hirvieläinten alueellisen verotuksen suunnittelussa.

Lisätietoja

Lyly, Mari

  • Erikoissuunnittelija
  • Reviiriyhteistyö, SusiLIFE-hanke
  • 029 431 2274
  • mari.lyly@riista.fi