Siirry sisältöön

Naturresursinstitutet inleder märkning av vargar i Norra Österbotten

Naturresursinstitutet har som mål att inleda märkningen av vargar med GPS-halsband i Norra Österbotten i slutet av februari 2019. Det krävs ett tillräckligt tjockt snötäcke och lämpligt väder för att inleda märkningen. Märkningen av vargar upphör senast under första hälften av april.

Märkningen riktar sig till verksamhetsområdet för viltvårdsföreningarna i Haapavesi, Haapajärvi-Reisjärvi, Limingatrakten, Pyhäjärvi, Brahestadstrakten och Ylivieska i den omfattning som Naturresursinstitutet har fått tillstånd att fånga varg levande av innehavarna av jakträtt i de ifrågavarande områdena.

För märkningsfångst används helikopter. Det är också nödvändigt att röra sig i terrängen till fots och på skidor samt när tillstånd och snöförhållanden så tillåter med bil eller snöskoter längs skogsbilvägar. Naturresursinstitutet behöver markägarens tillstånd för landning med helikopter.

Bakgrunden till märkningen i Norra Österbotten är det ökade vargbeståndet i området. Den information om vargarnas rörelser som märkningen ger är till nytta för de människor som bor i vargreviren och hjälper till att planera skyddsmetoder. Dessa frågor behandlas i förvaltningsplanen för varg. För närvarande uppdateras planen under jord- och skogsbruksministeriets ledning. Naturresursinstitutet använder den information som fås om de märkta vargarnas rörelser i forskning och för att uppskatta vargstammens storlek.

Observationer av de märkta vargarna kommer att under jaktsäsongen (augusti till slutet av februari) kunna ses på webbplatsen riistahavainnot.fi. Under vargarnas förökningstid är inte uppgifterna öppet tillgängliga eftersom boplatserna för den hotade arten inte kan offentliggöras.