Siirry sisältöön

Nästa lördag börjar älgjakten i full skala

 

Den andra lördagen i oktober börjar den egentliga jakttiden på älg. Då inleds den andra jaktperioden efter brunstfredningen av älg i Lappland samt Kuusamo och Taivalkoski. I övriga delar av landet blir det förutom vaktjakt tillåtet med hund- och drevjakt. På många ställen finns det fler jaktlicenser att tillgå än i fjol.

Jämfört med i fjol steg antalet jaktlicenser på både älg och framförallt på vitsvanshjort. Det finns 54 653 jaktlicenser för älg och 44 300 jaktlicenser för vitsvanshjort i potten för höstens och vinterns jakter. Med en jaktlicens får man som huvudregel fälla ett fullvuxet djur eller två kalvar.

Jakttiderna på hjortdjur förlängdes. Man får nu jaga älg utan hund från början av januari till och med den 15 januari. På motsvarande sätt får man jaga vitsvanshjort utan hund från början av februari till och med den 15 februari.

Enligt av Naturresursinstitutet producerade uppskattningar avstannade älgstammens tillväxt i och med den förra periodens jakt. På en del områden är älgstammen ändå tätare än målsättningsnivån. Med de för älgförvaltningsområdena fastställda målsättningarna siktar man på en vinterstam med 68 000 – 85 000 individer i hela landet. Enligt naturresursinstitutets uppskattning var älgstammen 76 500 – 101 000 älgar, efter den senaste jaktperioden.  Med höstens jakt siktar man på att få älgstammen till målsatt nivå.

Från och med den sista lördagen i september har det varit tillåtet att jaga vitsvanshjort i full skala. Målsättningen med jakten är att minska på vitsvanshjortstammen som ökat de senaste åren i Södra-  och Sydvästra Finland.

– För att minska på hjortkollisionerna rekommenderas att jakten på hjort prioriteras, speciellt i början av hösten, för att det mot slutet av hösten skulle vara mindre hjortar kvar i trafiken, berättar Jani Körhämö Finlands viltcentral.

Aktuella bytesuppgifter till Oma riista

Det rekommenderas att jaktföreningarna och -sällskapen antecknar så aktuella uppgifter som möjligt om fällda djur samt om observationer av älg som gjorts under jakten i den elektroniska Oma riista -tjänsten. På så sätt kan man i det egna jaktområdets närmiljö följa med insamlade bytes- och observationsuppgifter samt använda och ha nytta av den insamlade informationen vid planering av jakten.

Man kan följa med den aktuella situationen hur älgjakten framskrider på regionalnivå via tjänsten www.riistahavainnot.fi  som är öppen för alla.

 

Extra information

Körhämö, Jani

  • Jaktchef, Norra Tavastland (Tjänstledighet)
  • 029 431 2281
  • jani.korhamo@riista.fi
  • Toimivapaalla 2.8.2024 asti. / På tjänstledighet fram till den 2.8.2024