Siirry sisältöön

Mer täckande uppgifter om vitsvansstammen från och med hösten 2021

Pressmeddelande Finlands viltcentral och Naturresursinstitutet.

Uppskattningen av stammen av vitsvanshjort preciseras i framtiden. Från och med hösten 2021 samlas observationer in med en ny, selektiv metod.

Stammen av vitsvanshjort har ökat, och enligt den senaste stamuppskattningen ser det ut som att inte ens rekordbytet jaktsäsongen 2020–2021 har reducerat den. Viltförvaltningen har hållit sig uppdaterad, och samtidigt som stammen ökat har man tillsammans med Finlands viltcentral och Naturresursinstitutet utvecklat metoder för att precisera stamuppskattningen.

Hittills har jägarna kunnat föra in sina observationer av vitsvanshjort i tjänsten Oma riista för egen användning. I höst kommer man samla in observationer med en ny, selektiv metod, som påminner om insamlingen av älgobservationer.

Registreringen av älgobservationer grundar sig på älgobservationskortet, och samlas in som en sammanställning via jaktledaren. Beträffande vitsvanshjort kan varje jägare i samband med jakten föra in sina egna observationer.

Observationerna registreras i Oma riistas nättjänst och med mobilapp. Målet har varit att göra registreringen av observationer så enkel som möjligt.

– För att registrera en hjortobservation med hjälp av en app i mobilen behövs bara några knapptryck, säger projektchef Eerojuhani Laine på Finlands viltcentral.

Under pågående jaktsäsong piloterades registreringen av observationer av jägare i sju jaktvårdsföreningar.

– Ett stort tack till de jägare som deltog i piloten. Under pilotprojektet förbättrades funktionerna utifrån den respons som kom in. Den fungerande metoden kan tryggt utvidgas och användas riksomfattande hösten 2021. Det blir intressant att se hur mycket observationer som kommer in under kommande jaktsäsong, när vi redan under piloten kom upp i 10 000 observationer, säger Laine.

Projektet för precisering av stamuppskattningen är flerårigt, och förutom granskningen av registreringen av observationer har Åbo universitet också granskat hur DNA och viltkameror kan användas i den riksomfattande stamuppskattningen. Registrering av observationer upplevdes vara den bästa metoden, eftersom den används vid uppskattningen av älgstammen och lämpar sig för riksomfattande användning vid uppskattningen av en så talrik djurstam.

– Uppskattningen av stammen av vitsvanshjort kan preciseras regionalt när uppgifterna om stammens struktur preciseras. Efter kommande höst har vi uppgifter för ett år, och vid modellering är det en fördel med en tidsserie på flera år. Målet för framtiden är att uppskatta vitsvansstammen i de olika älgförvaltningsområdena, kommenterar specialforskare Sami Aikio på Naturresursinstitutet.

Utvecklingsprojektet för uppskattning av stammen av vitsvanshjort har genomförts med särskild finansiering från jord- och skogsbruksministeriet.

 

Tilläggsuppgifter:

Utvecklingsprojektet och registrering av observationer: Projektchef Eerojuhani Laine, Finlands viltcentral, eerojuhani.laine@riista.fi

Stamuppskattning: Specialplanerare Sami Aikio, Naturresursinstitutet, sami.aikio@luke.fi