Siirry sisältöön

Med vårjakt på bäver förebygger man skogs- och åkerskador

Med jakt på bäver begränsar man stammens tillväxt på områden med tät koncentration av bäver och samtidigt förebygger man skador. Skador orsakade av bäver ersätts inte med statliga medel.

Det viktigaste i förebyggandet av bäverskador är att under sommaren iaktta förändringar i stammen och dimensionera jakten på sådant sätt, att man undgår omfattande skador. Med jakt kan man förebygga skador, vilka är arbetskrävande att bekämpa med andra medel.

Jakten på bäver börjar 20 augusti och forsätter ända till sista april. Som fångstredskap används huvudsakligen gevär, jaktpilbåge eller direktdödande fällor. Jakt på europeisk bäver är licensbelagd, men för jakt på kanadensisk bäver behövs ingen licens.

Bävern är ett värdefull vilt, man tar tillvara den hållbara pälsen och det smakliga köttet. Därtill får man en fin jaktsouvenir genom att bleka skallen. Bävern erbjuder jägaren en intressant vårlig jaktform, då jakttiden på många andra arter redan har upphört.

Inventeringar av bävrar utförs med tre års mellanrum. Med inventeringarna som grund framställer Naturresursinstitutet en uppskattning av bäverstammarnas storlek. Inventeringen år 2016 lyckades inte, så därför förverkligas inventeringen på nytt år 2017. På hösten i samband med älgjakten räknas antalet vinterhyddor, vilka anmäls i Oma riista –tjänsten.

Under inventeringarna år 2013 hittade man sammanlagt 1376 hyddor av kanadensisk bäver. Utgående från det skulle stammen bestå av minst 3900 och högst 7200 kanadensiska bävrar. Den kanadensiska bäverstammen är tätast i Norra Karelen samt i Södra och Norra Savolax. I Sydöstra Finland och Kajanaland är stammen måttlig, då den däremot är gles i Mellersta Finland och Uleåborg. I Tavastland är förekomsten av bäver fläckvis. Antalet av kanadensisk bäver har efter år 2010 minskat en aning.

Naturresursinstitutets stamuppskattning av europeisk bäver är minst 2400 individer. Men stammens storlek kan vara över 3000 individer. Bytet av europeisk bäver var 181 individer år 2015. Utbredningsområdet för europeisk bäver omfattar nästan hela Satakunta, en del av Södra Österbotten och Kust-Österbottens sydligare delar. Kärnområdet för artens utbredning i Satakunta omfattar områdena i Kumo älvdalen från Björneborg till Kumo och norrut från Björneborg till Sastmola och Siikais.

 

Tilläggsuppgifter:
Finlands viltcentral Regionernas jaktchefer och viltplanerare