Siirry sisältöön

Markera platsen för hjortdjurskrocken och ring 112

Markera olycksplatsen och ring nödnumret om du krockar med ett hjortdjur.

En hjortdjursolycka ska anmälas till nödnumret 112. Det enklaste sättet att meddela nödcentralen är att ringa från olycksplatsen med mobilappen 112 Suomi. Då får nödcentralen reda på den exakta händelseplatsen och storviltsassistansen (SRVA) hittar fram.

– Samtalet startar en händelsekedja, som leder till att SRVA åker ut till platsen och hämtar det döda djuret eller sätter igång spårningen av ett skadat djur, säger viltplanerare Reima Laaja vid Finlands viltcentral.

Märk ut olycksplatsen med viltolycksmärket eller med något annat som finns i bilen, till exempel en plastpåse. Det underlättar efterarbetet och spårningen av ett skadat djur. Märket placeras på den plats där djuret som dött i olyckan ligger, eller där det skadade djuret har försvunnit in i skogen. Om ett djur har gett sig av in i skogen, binds märket upp på den sidan av vägen där djuret försvann.

Så här agerar du på en olycksplats

  1. Varna övrig trafik
  2. Ta hand om skadade enligt din förmåga
  3. Ring 112
  4. Meddela den exakta platsen för olyckan
  5. Markera olycksplatsen
En vägskylt med en hjort på sidan av vägen
Bild: Mirja Rantala

SRVA som polisens hjälp

SRVA är en organisation som upprätthålls av jaktvårdsföreningarna och förmedlar handräckning till polisen vid storviltskonflikter. De vanligaste SRVA-uppgifterna är att spåra hjortdjur, stora rovdjur och vildsvin som skadats i kollisioner samt fördrivning av stora rovdjur från tätbefolkade områden.

Verksamheten bygger på avtal mellan jaktvårdsföreningarna och polisen samt på viltförvaltningslagen. Larmsystemet aktiveras genom en begäran om handräckning som görs av polisen. De jägare, hundförare och jaktföreningar som deltar verkar på frivillig grund.

– Aktörerna är områdets jaktföreningar, erfarna storviltsjägare samt utbildade hundförare och deras hundar, säger Laaja.

Video med presentation av SRVA-verksamheten (finska) (riistainfo.fi)

 

Extra information

Laaja, Reima

  • Viltplanerare, Satakunda
  • Storviltsassistans (SRVA)
  • 029 431 2322
  • reima.laaja@riista.fi