Siirry sisältöön

Märkbart fler dispenser för jakt på brunbjörn än i fjol

Finlands viltcentral har beviljat sammanlagt 260 dispenser för jakt på brunbjörn i stamvårdande syfte för jaktsäsongen som börjar måndagen den 20 augusti. Dessutom kan man på renskötselområdet med stöd av regional kvot fälla 95 brunbjörnar. Jord- och skogsbruksministeriets sammanlagda kvot för jakt på brunbjörn är 355 björnar för det kommande jaktåret, vilket är 100 djur fler än för ett år sedan.

På renskötselområdet är den regionala kvoten för att fälla björn sammanlagt 95 björnar. Kvoten är 10 djur fler än året innan. På östra renskötselområdet får man fälla 75 och på västra 20 björnar. Under den senaste jaktperioden fick man inom det östra renskötselområdet som byte hela kvoten, 60 björnar, och inom det västra 8 björnar. Med jakten strävar man till att minska skadorna på rennäringen som orsakats av björn.

Utanför renskötselområdet har Finland viltcentral beviljat 260 dispenser.  Antalet dispenser ökade särkskilt i Norra Karelen, där man beviljat 137 dispenser i stamvårdande syfte. Även i regionerna Sydöstra Finland, Mellersta Finland, Södra – och Norra Savolax samt i Kajanaland utanför renskötselområdet är licensmängden större än året innan. Bytet för björn utanför renskötselområdet var förra året 164 björnar.

Flest dispenser har beviljats till de områden, där björnstammen är tätast och det finns behov av att skära ner stammen eller av att stoppa tillväxten. Dispenser har riktats speciellt till Norra-Karelen, så att områdets svaga älgstam har möjlighet att återhämta sig och skador orsakade av björn skulle minska. I Kajanaland, Mellersta Finland och Österbotten har dispenserna inriktats till områden med skogsren. Vid beviljade av dispenser i stamvårdande syfte har de på många håll ökade jordbruks- och husdjursskador orsakade av björn beaktats.

Enligt Naturresursinstitutets senaste uppskattning av björnbeståndet har Finlands björnstam ökat lite jämfört med föregående år. Särskilt i östra Finland och där speciellt i Sydöstra Finland har det skett en tillväxt. Annanstans har förändringarna varit mindre. Uppskattningsvis rör det sig omkring 1 800 björnar äldre än ett år i våra skogar. I antalet har det inte beaktats de björnungar som har fötts i år. Förra jaktåret fälldes det totalt 232 björnar.

Tabell: Dispenser i stamvårdande syfte för jakt på brunbjörn 2018

Tilläggsuppgifter

Marko Paasimaa, chef för tillståndsförvaltning, Finlands viltcentral
029 431 2232, marko.paasimaa@riista.fi

Antti Siira, chef för tillståndsförvaltning, Finlands viltcentral
029 431 2251, antti.siira@riista.fi

Regionala tilläggsuppgifter av jaktcheferna:

se kontaktuppgifterna https://riista.fi/sv/viltforvaltningen/kontaktuppgifter/

Extra information

Paasimaa, Marko

  • Jaktchef, Kajana
  • Dispenser för stora rovdjur, licensförvaltningschef
  • 029 431 2232
  • marko.paasimaa@riista.fi

Siira, Antti

  • Specialplanerare, Uleåborg
  • Jaktlicenser för hjortdjur, licensförvaltningschef
  • 029 431 2251
  • antti.siira@riista.fi