Siirry sisältöön

Karhun poikkeuslupia selvästi viime vuotta enemmän

Suomen riistakeskus on myöntänyt yhteensä 260 poikkeuslupaa karhun kannanhoidolliseen metsästykseen maanantaina 20. elokuuta alkavalle metsästyskaudelle. Lisäksi poronhoitoalueella voidaan kaataa alueellisen kiintiön nojalla 95 karhua. Maa- ja metsätalousministeriön asettama kokonaiskiintiö tulevalle metsästyskaudelle on 355 karhua, mikä on 100 eläintä suurempi kuin vuotta aiemmin.

Poronhoitoalueen alueellinen karhunpyyntikiintiö on yhteensä 95 karhua. Kiintiö on 10 eläintä suurempi kuin edellisvuonna. Itäisellä poronhoitoalueella saa kaataa 75 ja läntisellä 20 karhua. Viime metsästyskaudella itäiseltä poronhoitoalueelta saatiin saaliiksi koko kiintiö, 60 karhua, ja läntiseltä 8 karhua. Metsästyksellä pyritään vähentämään karhujen porotaloudelle aiheuttamia vahinkoja.

Poronhoitoalueen ulkopuolelle Suomen riistakeskus on myöntänyt 260 poikkeuslupaa. Lupamäärä kasvoi erityisesti Pohjois-Karjalassa, jonne myönnettiin 137 kannanhoidollista poikkeuslupaa. Myös Kaakkois-Suomessa, Keski-Suomessa, Etelä- ja Pohjois-Savossa sekä poronhoitoalueen ulkopuolisessa Kainuussa lupamäärät ovat edellisvuotta suuremmat. Viime vuonna poronhoitoalueen ulkopuolinen karhusaalis oli 164 karhua.

Poikkeuslupia on myönnetty eniten alueille, joissa karhukanta on tihein ja kannan leikkaamiselle tai kasvun pysäyttämiselle on tarve. Lupia on kohdistettu erityisesti Pohjois-Karjalaan, jotta alueen heikko hirvikanta pääsisi elpymään ja karhun aiheuttamat vahingot vähentyisivät. Kainuussa, Keski-Suomessa ja Pohjanmaalla poikkeuslupia on suunnattu metsäpeura-alueille. Kannanhoidollisia lupia myönnettäessä on huomioitu myös edellisvuodesta monin paikoin kasvaneet karhujen aiheuttamat maatalous- ja kotieläinvahingot.

Tuoreimman Luonnonvarakeskuksen karhukanta-arvion mukaan Suomen karhukanta on hieman runsastunut edellisvuodesta. Kasvua on tapahtunut lähinnä itäisessä Suomessa ja siellä etenkin Kaakkois-Suomessa. Muualla muutokset ovat vähäisempiä. Metsissämme liikkuu arvion mukaan noin 1 800 yli vuoden ikäistä karhua. Lukumäärässä ei ole huomioitu karhuille tänä vuonna syntyneitä pentuja. Viime metsästyskauden kokonaissaalis oli 232 karhua.

Taulukko: karhun kannanhoidolliset poikkeusluvat alueittain 2018

Lisätietoja

Marko Paasimaa, lupahallintopäällikkö, Suomen riistakeskus
029 431 2232, marko.paasimaa@riista.fi

Antti Siira, lupahallintopäällikkö, Suomen riistakeskus
029 431 2251, antti.siira@riista.fi

Alueelliset lisätiedot riistapäälliköiltä:

https://riista.fi/riistahallinto/yhteystiedot/

 

Lisätietoja

Paasimaa, Marko

  • Riistapäällikkö, Kainuu
  • Suurpetojen poikkeusluvat, lupahallintopäällikkö
  • 029 431 2232
  • marko.paasimaa@riista.fi

Siira, Antti

  • Erikoissuunnittelija, Oulu
  • Hirvieläinten pyyntiluvat, lupahallintopäällikkö
  • 029 431 2251
  • antti.siira@riista.fi