Siirry sisältöön

Lyckad insamling av små rovdjur för rabiesuppföljning

Livsmedelssäkerhetsverket Evira samlar varje år in kroppar av små rovdjur för att följa upp rabiesläget och effekten av kampanjen med rabiesvaccinbeten. Insamlingen hösten 2013 lyckades väldigt bra och ett stort antal prover lämnades in.

Evira följer upp effekten av kampanjen med vaccinbeten genom att undersöka om blod från rävar och mårdhundar innehåller rabiesantikroppar, som kroppen alltså bildar till skydd mot vattuskräck om djuret har ätit vaccinbeten. Vaccinbetena innehåller även en markör som fäster i djurskelettet och kan observeras i en mikroskopisk undersökning med hjälp av UV-ljus. Även djurens hjärnor undersöks med tanke på rabiesvirus.

Dessutom undersöks förekomsten av trikiner och ekinokocker i rovdjursproven. Avsikten är att alltid även reda ut dödsorsaken hos de små rovdjur som har påträffats döda. Djurkroppar samlas in i synnerhet från de områden i Sydöstra Finland, Norra Karelen och östra delen av Södra Savolax där vaccinbeten mot rabies har spritts ut.

Provinsamlingen hösten 2013 togs på allvar

Evira hade som mål att få in 360 djurprover från området med rabiesvaccinbeten. Det målet uppnåddes med råge, det vill säga 438 hela djur (rävar, mårdhundar) och 366 blodprov lämnades in.

Prover lämnades in från alla kommuner som fanns i området med rabiesvaccinbeten. Evira tackar viltcentralerna och jägarna i Sydöstra Finland, Norra Karelen och Södra Savolax för deras aktivitet och samarbete.

Insamling av små rovdjurskroppar även år 2014

Evira tar emot hela små rovdjur som har fällts eller påträffats döda, såvida kropparna inte är alltför förruttnade. I synnerhet djur som verkar vara sjuka eller beter sig avvikande borde levereras till undersökning. Djur med normal päls kan flås före leveransen. Förhoppningen är att få in prover i jämn takt under hela jaktsäsongen.

Meddelanden med ytterligare information på Livsmedelssäkerhetsverket Eviras webbtjänst