Siirry sisältöön

Luke: Den finska vargstammens tyngdpunkt alltmer i väst

Naturresursinstitutet, pressmeddelande, 21.6.2022

I Finland, i mars 2022, fanns det enligt Naturresursinstitutets beräkning med störst sannolikhet 60 vargrevir, med 37 revirmarkerande familjegrupper och 23 revirmarkerande par. Jämfört med föregående år har antalet revir ökat i Västra Finland.

Med största sannolikhet fanns det 32 familjegrupper och 21 par helt på finskt territorium. Jämfört med beståndsberäkningen i mars 2021 har antalet familjegrupper ökat med två och antalet par med tre.

− Största delen av de nya reviren har etablerats i Västra Finland, där det sammanlagda antalet revirmarkerande familjegrupper eller par har ökat med nio. I östra Finland har antalet revir däremot minskat med fyra jämfört med ifjol, säger forskningsprofessor Ilpo Kojola vid Naturresursinstitutet.

Av vargreviren finns 41 i Västra Finland och 19 i Östra Finland. Sju av dessa är gränsrevir. Antalet individer i vargstammen är ungefär detsamma som föregående år, med cirka 295 vargar i mars 2022.

Bedömningen av revirstatus (familjegrupp, par) och antalet individer i flockarna gjordes utifrån observationer från varje granskat område, känd dödlighet och dna-analyser. Dessutom utfördes separat terrängarbete på en del av reviren.

Prognosmodell berättar om stammens utveckling

Beståndsberäkningen anger situationen i mars, då antalet vargar är minst innan valparna föds i april–maj. Förändringarna i vargstammen efter mars beskrivs med en prognosmodell (på finska).

– Enligt prognosmodellen kommer det med 90 procents sannolikhet att finnas 38–51 vargflockar i november 2022. I slutet av mars 2023 finns det med 90 procents sannolikhet 23–44 flockar, säger ledande forskare Samu Mäntyniemi vid Naturresursinstitutet.

I samband med beståndsberäkningen 2022 upptäcktes ett programmeringsfel i beräkningsmodellen, som har påverkat beräkningarna åren 2020 och 2021. När felet rättades ökade de beräknade antalen revirmarkerande vargar och familjegrupper, medan de beräknade antalen revirhävdande par minskade. Siffrorna i beräkningarna ändrades mer för 2020 än för 2021. I detta meddelande och i beståndsberäkningsrapporten för i år har de korrigerade värdena använts.

Frivilliga insamlare åter i nyckelroll

Insamling av dna-prover är en mycket viktig del av beståndsberäkningen för varg. Under den senaste insamlingsperioden bidrog frivilliga provinsamlare med 70 procent av proverna. I likhet med tidigare år har observationer också registrerats flitigt i rovdjursdatasystemet Tassu.

– Utan de frivilligas medverkan vore det inte ekonomiskt möjligt att samla in ett så här omfattande material. Ett stort tack till alla frivilliga och till rovdjurskontakterna, säger specialforskare Mia Valtonen vid Naturresursinstitutet.

Rapport (på finska) (juku.luke.fi)