Siirry sisältöön

Lodjurstammen 2019: Antalet lodjur på samma nivå som i fjol

Enligt den senaste uppskattningen av stammen antalet lodjur är det samma som i fjol. Minskningen av antalet som inleddes 2014 har avstannat. Före jaktsäsongen 2019/2020 finns det uppskattningsvis 1 845–1 955 lodjur i Finland som är äldre än ett år.

I övriga delar av landet har antalet lodjur förblivit på samma nivå som i fjol. Antalet kullar har minskats i två av Finlands viltcentrals områden: Uleåborg (utanför renskötselområdet) och Sydöstra Finland. Antalet kullar ökade i fjol i Södra Tavastland och Södra Savolax.

Uppskattningen av stammen utgår från observationer av familjegrupper och separata spårrekningar av dessa, registrerade av rovdjurskontaktpersoner under tiden 1.9.2018–28.2.2019. I alla lodjursobservationer ingick totalt cirka 2 800 syn- och spårobservationer av lodjurs familjegrupper, vilket är 30 procent mindre än under motsvarande period 2017–2018.

I uppskattningen ingår inte observationer av familjegrupper från Åland. Inte heller en uppskattning av antalet ungar födda i maj och juni 2019 ingår.

Antalet lodjur och familjegrupper presenteras närmare i Lukes rapport (på finska): Lodjursstammen i Finland 2019.

Mera information

Specialforskare Katja Holmala, katja.holmala@luke.fi, +358295327206