Siirry sisältöön

Lodjurskullarna blev inte inventerade den här vintern

Snöspårsinventeringen av stora rovdjur som planerats till den här vintern i fem av Finlands viltcentrals regioner blev inte utförd på grund av den ovanliga vintern. För att lyckas med inventeringen krävs tillräckligt med snö och optimala förhållanden för spårning av djur. Sådana förhållanden har inte förekommit i någon av regionerna denna vinter.

I mitten av februari tar perioden för snöspårsinventering av stora rovdjur slut. Efter det inverkar lodjurets löptid på rörligheten så mycket, att inventeringen inte kan utföras tillförlitligt. Lodjursinventering flyttas till nästa vinters snö. Resultatet av snöspårsinventeringen ger en ännu mer noggrann information än tidigare om lodjurskullarna.

Snöspårsinventeringar av stora rovdjur genomfördes med lyckat resultat de två föregående vintrarna i nio av Finlands viltcentrals regioner. Den här vintern skulle Österbotten, Norra Tavastland, Norra Karelen, Kust-Österbotten och Uleåborgs södra del ha stått på tur för inventering.

Organisationen av tusentals frivilliga inventerare har utbildats och är redo för nästa vinters inventeringar. Inventeringarna görs med stöd av jord- och skogsbruksministeriet.