Siirry sisältöön

Litet skogshönsbyte i höstas

I fjol fick jägarna ett lite mindre småviltsbyte än föregående år. Detta gällde i synnerhet skogshönsbytet, som var märkbart mindre än föregående år. Bytet av orre minskade med nästan hälften och bytet av tjäder var en tredjedel jämfört med föregående år.

Skogshönsbestånden har under flera års tid varit mindre än medeltalet på lång sikt och jakten har begränsats. Flera jägare har av viltvårdsrelaterade orsaker även med avsikt låtit bli att reducera beståndet. Bytet har inte varit så litet som i fjol på åtminstone 20

Bytet av sjöfågel också litet

Också bytet av sjöfågel var mindre än föregående år och det minsta på 20 år, men skillnaden var relativt sätt mindre än i fråga om skogshönsfågel. Gräsand är den överlägset mest jagade sjöfågeln hos oss. Därefter kommer krickan. Det genomsnittliga bytet av and och kricka var i fjol fyra fåglar per jägare som fått ett byte.

Bytet av mårdhund rekordstort i fjol

Bytet av små rovdjur var i fjol större än under de senaste åren. Jakten var omfattande på i synnerhet främmande arter som kommit till Finland, såsom mårdhund och mink. Endast bytet av ringduva var större än bytet av mårdhund, vartdera uppgick till uppskattningsvis drygt 200 000 individer. Mårdhunden har under de senaste decennierna kommit till Finland över östgränsen, men den kommer ursprungligen från Sydostasien.  Minken däremot är en nordamerikansk rymling från minkfarmar, som emellertid har anpassar sig väl till den finländska naturen. Bytet av mink var i fjol lika stort som bytet av räv, uppskattningsvis cirka 50 000 individer.

Ännu på 1990-talet var skogshare det vanligaste bytesdjuret i Finland. Beståndet minskade snabbt fram till millennieskiftet och mängden byte minskade. Fjolårets byte var endast en fjärdedel av de största mängderna på 90-talet.

Allt färre innehavare av jaktkort ger sig ut på jakt

I fjol gav sig allt som allt cirka 200 000 jägare ut på jakt, vilket är cirka två tredjedelar av dem som betalat jaktvårdsavgift. Största delen av dem jagade småvilt och drygt hälften hjortdjur. Antalet som ger sig ut på jakt har minskat årligen under de senaste fem åren.

Antalet jaktdagar uppgick till så gott som tre och en halv miljon i fjol. Jakt med vapen minskade en aning, medan däremot ökade antalet jaktdagar då fällor användes en aning jämfört med föregående år. Detta förklaras bland annat med att mårdhund och mink ofta fångas in med hjälp av fällor.

Ytterligare information: Leena Forsman, Luke