Siirry sisältöön

I Kust-Österbotten har 1 483 jaktlicenser för älg beviljats 2014

Jaktlicenserna ökade med 8 % i Kust-Österbottens område. Finlands Viltcentral Kust-Österbotten har för inkommande jaktår beviljat 1483 st. (år 2013 1368 st.) jaklicenser för älg, älgjakten börjar sista lördagen i september.

Beroende på hur många kalvar som fälls är det med dessa licenser möjligt att totalt fälla 1977 st. (2013 1824 st.) älgar. En jaktlicens för älg berättigar till att fälla antingen en fullvuxen älg eller två kalvar. År 2013 fälldes 1651 älgar i Kust-Österbotten. Jaktlicenser på vitsvanshjort beviljades 463 st. (år 2013 406 st.).

Älgstammen i Kust-Österbotten uppskattades av Vilt och fiskeriforskningsinstitutet uppgå till ca.2300 st. älgar vid föregående års älgjakts slut. I täthet utgör detta ca. 3,7 älgar per tusen hektar. Målsättningen med kommande hösts avskjutning är att stammen skall minska till ca.3,2 älgar per tusen hektar.

Älgjakten börjar i år 27 september och upphör vid årsslutet.

Extra information

Pellas, Stefan

  • Jaktchef, Kust-Österbotten
  • Skärgården, stamförvaltning och jakt på sälar
  • 029 431 2311
  • stefan.pellas@riista.fi