Siirry sisältöön

Kraftfulla medel i bruk vid fångst av invasiva främmande smårovdjur

Jaktperioden är som hetast, men kvällsmörkret begränsar effektivt fångsten av invasiva främmande smårovdjur. Med stöd av den förnyade lagstiftningen lyckas jakten även i mörker.

Invasiva främmande arter är ett hot mot naturens biodiversitet i Finland och särskilt för sjöfåglar som häckar på marken. Det finns ett stort behov av att minska mängden invasiva främmande arter. Lagstiftningen som berör främmande arter har ändrats för att underlätta fångsten av invasiva främmande arter.

Jaktlagen ändrades 1.6.2019 för mårdhund, mink, bisam, sumpbäver och tvättbjörnens del så att arterna ändrades från viltarter till invasiva främmande arter.

Fångst av invasiva främmande arter är tillåten även för en person utan jaktkort.

–Avlivning av djur skall alltid ske smärtfritt och i enlighet med djurskyddslagen, så det lönar sig för en icke jagande person att kontakt en lokal jägare innan man börjar med fångsten. Man kan be jägare om hjälp även vid anskaffning och användning av fångstredskap säger Kari Karhula vid Finlands viltcentral.

Vid fångst av invasiva främmande arter är det tillåtet att använda redskap, som är förbjudna vid jakt. Sådana redskap är konstgjort ljus, elektroniska siktanordningar, anordningar som maskinellt producerar ljud och lövblåsare.

-Avsikten med användning av specialredskap är att göra fångsten av invasiva främmande arter mer effektiv och säkrare, berättar Karhula.

Lagstiftningen tillåter även avlivning av en invasiv främmande art i fälla på närmare avstånd än 150 meter från en bebodd byggnad. Förutom sakenliga avlivningsmetoder, som sker i närheten av bebodda byggnader är det orsak till att även komma ihåg ordningsstadgan. Informering av människor som bor i närheten av fällan, och ett samtal till polisen innan avlivningen förhindrar onödiga samtal till nödcentralen.

 

Extra information

Karhula, Kari

  • Viltplanerare
  • Livsmiljöprogrammet Helmi, främmande rovdjur
  • 029 4312277
  • kari.karhula@riista.fi