Siirry sisältöön

Tehokeinot käyttöön vieraspienpetojen pyynnissä

Metsästyskausi on kuumimmillaan, mutta iltojen pimeys rajoittaa tehokasta vieraspienpetojen pyyntiä. Uudistuneen lainsäädännön turvin pyynti onnistuu myös pimeässä.

Haitalliset vieraslajit ovat uhka Suomen luonnon monimuotoisuudelle, erityisesti maassa pesiville vesilinnuille. Haitallisten vieraslajien vähentämiselle on suuri tarve ja vieraslajeja koskevaa lainsäädäntöä on muutettu helpottamaan haitallisten vieraslajien pyyntiä.

Metsästyslaki muuttui 1.6.2019 supikoiran, minkin, piisamin, rämemajavan ja pesukarhun osalta siten, että lajit muuttuivat riistalajeista haitallisiksi vieraslajeiksi.

Haitallisten vieraslajien pyytäminen on sallittu myös metsästyskortittomalle henkilölle.

–Eläinten lopettaminen tulee aina tapahtua kivuttomasti ja eläinsuojelulain mukaan, joten ei metsästävän henkilön kannattaa olla yhteydessä paikallisiin metsästäjiin ennen pyynnin aloittamista. Metsästäjiltä voi kysyä apua myös pyyntivälineiden hankintaan ja käyttämiseen, riistasuunnittelija Kari Karhula Suomen riistakeskuksesta sanoo.

Haitallisten vieraslajien pyynnissä on sallittua käyttää välineitä, jotka on metsästyksessä kielletty. Näitä välineitä ovat keinovalot, elektroniset tähtäinlaitteet, koneellisesti ääntä tuottavat laitteet ja lehtipuhallin.

–Erikoislaitteiden tarkoitus on tehdä haitallisten vieraslajien pyynnistä tehokkaampaa ja turvallisempaa, Karhula kertoo.

Lainsäädäntö sallii myös haitallisen vieraslajin loukkuun lopetuksen lähempänä kuin 150 metriä asutusta rakennuksesta. Asianmukaisten lopetuskeinojen lisäksi, lähellä asuttua rakennusta tapahtuvassa lopetuksessa tulee muistaa järjestyslaki. Loukun lähellä asuvien ihmisten informointi, ja soitto poliisille ennen lopetusta ehkäisee turhia soittoja hätäkeskukseen.

Lisätietoja

Karhula, Kari

  • Riistasuunnittelija
  • Projektipäällikkö Helmi-vieraspetohanke
  • 029 4312277
  • kari.karhula@riista.fi