Siirry sisältöön

Kom ihåg att ansöka on älglicenserna i tid

Ansökningsblanketterna för hjortdjur bör skickas senast den 30:e april till den jaktvårdsförening, som verkar på det området där den största delen av jaktområdet finns. Datumet är inskrivet i jaktförordningen och är absolut.

Det är på licenssökandens ansvar att sköta om att ansökningen kommer fram inom utsatt tid. Ifall ansökan skickas med post, bör man posta den i tillräckligt god tid så att den säkert kommer fram i tid. Om man ifrågasätter postgången, lönar det sig att kolla att ansökan har kommit fram. Man kan även ge jaktlicensansökan direkt till jaktvårdsföreningens verksamhetsledare eller till en medlem i styrelsen.

Förra året skedde det flera harmliga förseningar i ansökningarnas försändelser till jaktvårdsföreningarna. Försenade ansökningar behandlas inte, och då kan man inte bevilja älg- eller hjortlicenser till licenssökande för inkommande säsong.

Jaktlicensblanketterna

Samlicensblanketter