Siirry sisältöön

Blanketter för älgjakten

På denna sida har samlats de blanketter som behövs vid älgjaktens olika skeden.

Följebrev till mottagarna av hjortdjurslicenser 2018

Före älgjakten

Finlands viltcentral beviljar jaktlicenser för jakt på dovhjort, kronhjort, sikahjort, älg, vitsvanshjort och skogsvildren. Ansökan bör skickas inom april månad till Finlands viltcentral.

Läs mer om jaktlicensblanketterna för hjortdjur

Jaktlicensinnehavaren för hjortdjur bör före jaktens inledande skriftligen meddela om jaktledare och dennes ersättare till den jaktvårdsförening, till vars område huvuddelen av i jaktlicensen avsedda jaktområde tillhör.

Meddelande om jaktledare
Meddelande om jaktledare
Meddelande om jaktledare

 

Efter älgjakten

Bytesanmälan rekommenderas att skickas via Oma riista –tjänsten.

Om man inte använder Oma riista –tjänsten, så kan man anmäla uppgifter med älginformationskortet. Älginformationskort får man från jaktvårdsföreningarna och licensförvaltningsregistraturen (e-post: lupahallinto.kirjaamo@riista.fi).

Läs mer om bytesmeddelande för hjortdjur

Anvisning om koordinater på älginformationskortet_ML 26 §_2018