Siirry sisältöön

Blanketter för älgjakten

På denna sida har samlats de blanketter som behövs vid älgjaktens olika skeden.

Följebrev till mottagarna av hjortdjurslicenser 2018

Före älgjakten

Finlands viltcentral beviljar jaktlicenser för jakt på dovhjort, kronhjort, sikahjort, älg, vitsvanshjort och skogsvildren. Ansökan bör skickas inom april månad till jaktvårdsföreningen på jaktområdet.

Läs mer om jaktlicensblanketterna för hjortdjur

Jaktlicensinnehavaren för hjortdjur bör före jaktens inledande skriftligen meddela om jaktledare och dennes ersättare till den jaktvårdsförening, till vars område huvuddelen av i jaktlicensen avsedda jaktområde tillhör.

Meddelande om jaktledare
Meddelande om jaktledare
Meddelande om jaktledare

 

Efter älgjakten

Det byte som erhållits med jaktlicensen bör meddelas till jaktvårdsföreningen. Det skickas blanketter för anmälan till licensinnehavaren samtidigt med jaktlicensen. Hjortdjurens byte bör specificeras noggrant.

Läs mer om bytesmeddelande för hjortdjur

Anvisning om anmälningsskyldighet i anslutning till jaktlicens på hjortdjur som avses i 9 § jaktförordningen (2 sidor)